Stikstofbeleid van kabinet legt heel Nederland plat

De absurde stikstofnormen van het kabinet zorgen voor een algehele impasse. De woningmarkt zit op slot, er kunnen geen wegen gebouwd worden en onze agrarische sector staat op het punt gedecimeerd te worden. De klimaathoax verwoest Nederland.

Klucht van eigen bodem
Nederland heeft zichzelf buitenproportionele en onhaalbare normen opgelegd voor het bezweren van een crisis die niet bestaat. Het zogenaamde stikstofprobleem is een klucht van eigen bodem, die ervoor zorgt dat de ontwikkeling van ons land keihard tot stilstand is gekomen, met grote maatschappelijk-economische gevolgen. Om de uitstoot van stikstof drastisch te verminderen, moeten verschillende sectoren in Nederland voldoen aan strenge eisen en maatregelen, die dusdanig ver gaan dat het onmogelijk wordt om de werkzaamheden te verrichten. Allemaal om de zogenaamde ‘wilde natuur’ in Nederland te redden van de ‘verstikkende deken’ van stikstof die er volgens de klimaathysterici over ons neerdaalt. Gevolg is dat we zo meteen misschien een land hebben vol kunstmatig aangewezen natuurgebieden, maar zonder woningen, wegen en voedsel. En een mooie wandeling over de heide is weliswaar voedzaam voor de ziel, maar je kunt er niet van leven.

Opgeheven overheidsvingertje
Al jaren wordt er nauwelijks meer gebouwd in Nederland, worden er minder wegen aangelegd en kunnen bedrijven niet uitbreiden. En inmiddels kan een hondendrol al zorgen voor een overschrijding van de stikstofnorm in een gebied, dus de boeren in Nederland worden steeds verder in het nauw gedreven door het priemende, opgeheven overheidsvingertje, dat hen, veelal ten onrechte zoals vandaag nog maar eens bleek, aanwijst als grote, boze klimaatvervuilers, die we liever kwijt dan rijk zouden moeten zijn. Er is 25 miljard gereserveerd voor het stikstoffonds en ondertussen raakt heel Nederland aan de bedelstaf door de alsmaar stijgende huizenprijzen door de steeds verder toenemende schaarste op de woningmarkt, de exploderende voedsel- en energieprijzen en de stagnerende economie. Alles loopt helemaal vast, alleen de klimaattrein dendert op topsnelheid door. BVNL probeert al maanden aan de noodrem te trekken.

Groene gekte
Nederland is een aangeharkt park. Wij hebben geen wilde natuur, dus het zou volstrekt kunstmatig zijn om te proberen die met hangen en wurgen te creëren. Dat is op zichzelf namelijk al idioot genoeg, maar als dat dan ook nog ten koste gaat van het functioneren van de maatschappij, wordt het helemaal onacceptabel. Nederland heeft woningen, wegen, ondernemers en voedsel nodig. In deze roerige tijden vol onzekerheid is het meer dan ooit van belang dat we zorgen voor onafhankelijkheid en zekerheid op vele vlakken. Zelfs als je heel Nederland leeg zou halen, is de depositiewaarde van stikstof nog steeds te hoog. Niet omdat er zoveel stikstof neerslaat op de natuur, of omdat het zo verschrikkelijk slecht is voor de plantjes, maar omdat het kabinet die waarden zelf volstrekt onrealistisch heeft gemaakt. Dit is een bestuurlijk bedacht probleem, door mensen die ergens een klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Dat is niet ‘duurzaam’, dat is niet ‘klimaatvriendelijk’, dat is gewoon onverantwoordelijk. Nederland gaat ten onder aan deze groene gekte.

De normen voor stikstofneerslag op de Nederlandse natuurgebieden moeten zo snel mogelijk realistisch worden aangepast. De miljarden uit het stikstoffonds hebben we nodig om Nederland overeind te houden in de ongekende economische crisis die er op ons afkomt. Onze boeren zijn onmisbaar om de schappen in de supermarkten te vullen. En onze grond moet benut worden om huizen op te bouwen, zodat iedereen een betaalbaar dak boven z’n hoofd kan krijgen. Nederland is een land in nood, geen natuurgebied.

Lees ook:
Het boerenbedrog van de overheid. (Indepen)
Stikstofcrisis is een door ambtenaren gecreëerd probleem. (Telegraaf)

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.