BVNL hekelt megalomaan klimaatpakket Fit for 55

Het Fit for 55 klimaatpakket, dat moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa, is een onverantwoord en schandalig duur gedrocht. BVNL dient vandaag twee moties in voor het beschermen van burgers en ondernemers tegen de kostbare gevolgen van deze klimaathoax.

Zinloze, financiële aderlating
Het kabinet spaart kosten noch moeite om haar absurde klimaatdoelstellingen te bereiken. De Fit for 55 plannen zijn volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, ‘een van de meest ambitieuze hervormingen van het EU-beleid ooit’. BVNL zou deze plannen vooral classificeren als een zinloze, financiële aderlating. Neem het ETS-systeem en het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Maatregelen die enorm kostbaar zijn, maar volstrekt ineffectief. Bovendien kan het de concurrentiepositie van ondernemers schaden. BVNL verzoekt de regering dan ook deze concurrentiepositie nauwlettend te monitoren en de effecten hierop binnen negen maanden na ingang van CBAM met de Kamer te delen.

De Nederlandse CO2-uitstoot is verwaarloosbaar, ten opzichte van de wereldwijde uitstoot. Van enige invloed op het klimaat is dus geen sprake. Het ETS-systeem is niets anders dan een zinloze belastingheffing op CO2 voor bedrijven, waardoor die hogere kosten moeten maken, wat weer leidt tot inflatie. De Europese Commissie wil een apart emissiehandelssysteem opzetten voor de gebouwde omgeving en wegvervoer: ETS-BRT. Gevolg: stijging van de aardgasprijs, de benzine en de dieselprijs. Nederland krijgt de eindjes nu al nauwelijks meer aan elkaar geknoopt. Nog meer extra kosten voor burgers en ondernemers door Europese klimaatmaatregelen zijn onacceptabel.

Sovjet Unie in de EU
De Nederlandse overheid heeft een geschiedenis van foute keuzes op het gebied van energie en klimaat. Fit for 55 is een peperdure voortzetting van dit patroon. Om te voorkomen dat bedrijven vertrekken, wil de EU een importheffing opleggen. Een bizarre gedachtengang. “Feitelijk proberen we met CBAM dus de negatieve effecten van ETS te compenseren. Een nieuw bureaucratisch systeem, om de negatieve effecten van een ander bureaucratisch systeem te neutraliseren. De Sovjet Unie reïncarneert in de EU”, aldus Wybren van Haga.

Geen beter milieu, wel een duurder leven
Fit for 55 resulteert vooral in technisch onverantwoorde en dure maatregelen zoals windmolens, zonne-akkers en biomassacentrales, die allemaal slecht voor ons milieu en zeer kostbaar zijn. Dat gaat ons geen beter milieu opleveren, maar wel een duurder leven, waarvan de burger en het bedrijfsleven de gepeperde rekening zullen moeten betalen. BVNL pleit voor het gebruiken van ons gezond verstand. Ja, ons klimaat is belangrijk. Ook wij hebben het behoud van ons milieu hoog in het vaandel staan. Maar een beter milieu begint zeer zeker niet bij megalomane onzin uit Brussel. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.