VN klimaatrapport zaait opnieuw paniek, verregaande maatregelen aanstaande

Het nieuwste klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, voorspelt wederom hel en verdoemenis als we niet snel nog drastischer maatregelen nemen om de klimaatdoelen te halen. BVNL trapt op de rem. We kunnen niet nog sneller. En dat moeten we ook helemaal niet willen.

Hysterische klimaatsekte
Er moeten ‘op korte termijn ingewikkelde keuzes gemaakt worden’. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het rapport dat, net als de eerder gepubliceerde rapporten, voorspelt dat de wereld afstevent op meer dan 1.5 graad verwarming, wat desastreuze gevolgen zou hebben voor het klimaat. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn extreme weersomstandigheden en snel smeltende poolkappen ons voorland, als er niet direct keihard ingegrepen wordt. Daarvoor moet de CO2 uitstoot beprijsd worden en moeten er biobrandstoffen ontwikkeld worden voor productiedoeleinden, waarvoor dan bijvoorbeeld biomassa zou moeten worden ingezet. Daarnaast moet er zwaar bespaard worden op energie, moet de landbouw verregaand worden hervormd en moeten we aanzienlijk minder vlees en zuivel gaan consumeren. Kortom: ons hele leven moet op de schop voor de klimaatagenda, die met de dag hysterischer vormen begint aan te nemen. BVNL laat zich niet meeslepen in de zelfgecreëerde crisis van de klimaatsekte. Nog strengere maatregelen verwoesten onze maatschappij en onze economie.

Niet ambitieus, maar absurdistisch
De invloed die Nederland heeft op de opwarming van de aarde is nihil. De invloed die de steeds extremer wordende maatregelen op ons land hebben zijn echter allesomvattend en desastreus. Als we de op hol geslagen klimaattrein laten doordenderen, hebben we straks geen agrarische industrie en dus geen autonome voedselvoorziening meer. Voor je het weet krijgen we allemaal een CO2 budget aangemeten en gaat de Staat bepalen wat wij mogen eten. Ook BVNL vindt het klimaat en een schoon milieu belangrijk. Maar de klimaatagenda is verworden tot een obsessieve religie, waar geen plaats meer lijkt te zijn voor realisme en gezond verstand. De maatregelen die worden voorgeschreven grijpen niet alleen diep in in ons leven, ze zijn daarnaast ook nog eens grotendeels helemaal niet doeltreffend. Hoeveel geld, restricties, zonnepanelen en veganistische voedselregimes je er ook tegenaan smijt, de klimaatdoelen zullen nooit gehaald worden. Zij zijn namelijk niet ‘ambitieus’, maar gewoon absurdistisch.

Groene gekkies
Dit nieuwe rapport is wederom een sterk staaltje bangmakerij van een groep groene gekkies, die niet begrijpen dat theorie heel iets anders is dan praktijk en die bovendien volstrekt bezijden de realiteit van de gewone burger leven. Laten we werk maken van realistische doelen om het klimaat toekomstbestendig te verbeteren. Met gebruik van de juiste technieken, zoals aardwarmte, kernenergie en het behoud van onze waardevolle en bovendien meest duurzame agrarische industrie van de wereld. Want werken aan duurzaamheid en een beter milieu is één ding. Maar de maatschappij volstrekt naar de gallemiezen helpen, in naam van het redden van de wereld is iets heel anders.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.