BVNL bij Voorjaarsnota: asielopvang ook financieel onhoudbaar

Het voorjaar klinkt altijd als een nieuw begin, maar het kabinet gaat op de oude voet verder. De Voorjaarsnota is ‘onoverzichtelijk’, ‘nauwelijks te doorgronden’ en het kabinet voldoet niet aan de eigen begrotingsregels noch die van de EU. BVNL roept Minister van Financiën, Sigrid Kaag, haar rol te pakken als schatkistbewaarder.

BVNL wil kleinere overheid en lagere lasten

Bij het Verantwoordingsdebat, legt het kabinet verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Ondanks herhaaldelijk waarschuwen van de Algemene Rekenkamer, is van vijf procent van de financiële verplichtingen van het Rijk van vorig jaar niet vast te stellen of ze rechtmatig zijn aangegaan. Het gaat om een bedrag van 15,5 miljard euro. BVNL wil het veelkoppige monster van de overheid terugdringen en pleit voor een kleine overheid en lagere lasten.

Kabinet, trek de broekriem aan! Dat wordt van de burger ook gevraagd

Rutte IV is nog maar een paar weken oud en staat nu al in het rood. Door de kostbare plannen van het nieuwe kabinet en de nodige financiële tegenvallers is een grote greep in de Haagse spaarpot gedaan. Sterker nog, die spaarpot is inmiddels wel zo goed als leeg. Wat nu? BVNL werpt zich op als budgetcoach. Want de oplossing is simpel.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.