BVNL bij Voorjaarsnota: asielopvang ook financieel onhoudbaar

Tweede Kamerlid Olaf Ephraim: “Gepeperde asielrekening moet door de hardwerkende Nederlander worden opgehoest.”

Het voorjaar klinkt altijd als een nieuw begin, maar het kabinet gaat op de oude voet verder. De Voorjaarsnota is ‘onoverzichtelijk’, ‘nauwelijks te doorgronden’ en het kabinet voldoet niet aan de eigen begrotingsregels noch die van de EU. BVNL roept Minister van Financiën, Sigrid Kaag, haar rol te pakken als schatkistbewaarder.

Brokkenpiloot
Tweede Kamerlid Olaf Ephraim hekelt vandaag tijdens het debat over de Voorjaarsnota het penningmeesterschap van Minister Sigrid Kaag. “Het kabinet lijkt steeds meer op een brokkenpiloot die, zonder rijbewijs, met de ogen dicht en op hoge snelheid, het oneindige inrijdt”, aldus Ephraim. Er is geen totaaloverzicht over de uitgaven die gedekt moeten worden, laat staan voor de aangekondigde extra miljardenuitgaven voor het inlossen van de ereschuld aan Groningen en de miljarden-verslindende klimaatplannen. Ephraim: “Dat zou de hardwerkende burger eens moeten proberen. Voor de Nederlander heeft zulk financieel wanbeheer namelijk wél gevolgen, maar het kabinet komt ermee weg. Deze ‘na ons de zondvloed’ mentaliteit levert de burger en vooral ook hun kinderen een gepeperde rekening op.”

Voedselbank en schuldsanering
BVNL wijst erop dat het kabinet in vier jaar tijd maar liefst 13,9 miljard euro uitgeeft aan asielopvang. En dat terwijl steeds meer Nederlanders in de rij staan bij de Voedselbank en moeten aankloppen bij de schuldsanering. “Hoe kan het dat de overheid wel in staat is om de inkomstenbelasting van iedere willekeurige burger tot op de cent te schatten, maar dat de kosten van asielopvang al 23 jaar lang te laag ingeschat worden?” vraagt Ephraim zich af. BVNL wil dan ook van de minister weten of zij zich realiseert dat de asielopvang in Nederland niet langer houdbaar is. “85% van alle kiezers wil dat de asielinstroom beperkt wordt. Nederland is in jaren niet zo eensgezind geweest. Hoe gaat het kabinet invulling geven aan deze breed gedeelde wens?”

De druk die de door de overheid zelf gecreëerde asielcrisis legt op Nederland, zowel financieel als maatschappelijk, is niet langer te dragen. De spanning in de samenleving is inmiddels te snijden. Harry uit Ter Apel zei het treffend tegen Rutger Castricum die op tolerantie wees: “We zijn zo tolerant geworden dat we ons laten bestelen.”

Dit moet stoppen. In het Belang van Nederland. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.