Wybren van Haga dient motie van wantrouwen in tegen het kabinet

Na twee jaar van wanstaltige, zinloze maatregelen die immense schade hebben aangericht, weigert het kabinet nu ook nog verantwoording af te leggen over de openbaar gemaakte WOB-verzoeken en haar inmenging bij het OMT. BVNL ziet geen andere mogelijkheid en dient een motie van wantrouwen in.

Kabinet blokkeert debat over WOB-verzoeken coronabeleid

Vandaag stak het kabinet een stokje voor een debat over de openbaar gemaakte WOB-verzoeken mbt het coronabeleid. Volgens de coalitie is een apart debat over de compromitterende informatie die naar buiten is gekomen niet nodig. Een schandalige gang van zaken.