Geen amnestie voor aanstichters coronaschandaal – BVNL vraagt om verantwoording

BVNL zal minister Kuipers tijdens het coronadebat onderwerpen aan een vragenvuur. Geen vragen over het virus, maar vragen over wat Nederland de afgelopen jaren is aangedaan door het coronabeleid. “Wie, wat, waarom, wanneer en hoe heeft gedaan is het enige dat nu nog belangrijk is. De coronacrisis is voorbij. Maar de schade van het coronabeleid wordt nu pas echt zichtbaar. BVNL wil de aanstichters ervan op het matje hebben.”

Wybren van Haga dient motie van wantrouwen in tegen het kabinet

Na twee jaar van wanstaltige, zinloze maatregelen die immense schade hebben aangericht, weigert het kabinet nu ook nog verantwoording af te leggen over de openbaar gemaakte WOB-verzoeken en haar inmenging bij het OMT. BVNL ziet geen andere mogelijkheid en dient een motie van wantrouwen in.

Kabinet blokkeert debat over WOB-verzoeken coronabeleid

Vandaag stak het kabinet een stokje voor een debat over de openbaar gemaakte WOB-verzoeken mbt het coronabeleid. Volgens de coalitie is een apart debat over de compromitterende informatie die naar buiten is gekomen niet nodig. Een schandalige gang van zaken.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.