Wybren van Haga dient motie van wantrouwen in tegen het kabinet

De maat is vol. Na twee jaar van wanstaltige, zinloze maatregelen die immense schade hebben aangericht, weigert het kabinet nu ook nog verantwoording af te leggen over de openbaar gemaakte WOB-verzoeken en haar inmenging bij het OMT. BVNL ziet geen andere mogelijkheid en dient een motie van wantrouwen in.

Gegijzeld en mishandeld
In het coronadebat van vandaag diende Wybren van Haga een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Openbaar gemaakte WOB-verzoeken laten zien dat we twee jaar lang op grove wijze voor de gek gehouden en voorgelogen zijn. Bovendien blijkt dat het OMT ernstig is beinvloed door het ministerie van VWS en dus helemaal niet onafhankelijk opereerde. Hierover moet door het kabinet tekst en uitleg worden gegeven, maar dit wordt in alle toonaarden geweigerd. Een debat over de WOB-verzoeken en de inmenging van het ministerie van VWS bij het OMT werd deze week geblokkeerd door de coalitie. Een schandalige gang van zaken, die niet zonder gevolgen kan blijven. BVNL zegt daarom het vertrouwen op.

Democratie onwaardig
“BVNL heeft het kabinet het voordeel van de twijfel willen geven bij de start van de regeringstermijn, maar het is duidelijk dat zij niet handelt in het belang van Nederland. Als na twee jaar van grondrechtenschendingen en vrijheidsbeperkingen niet eens kritisch geëvalueerd mag worden, houdt het voor BVNL op. Een kabinet dat zich mans genoeg acht om op een dergelijk heftige manier in te grijpen in het leven van het volk, kan natuurlijk niet de snor drukken als het tijd is om aan datzelfde volk verantwoording af te leggen. Dit is verbijsterend, schaamteloos en een democratie onwaardig. Maar wel exemplarisch voor de – helaas dus helemaal niet zo nieuwe – bestuurscultuur van deze regering.”

We zijn een ‘nieuwe fase’ van de pandemie ingegaan, minister van VWS Ernst Kuipers zei het gisteren tijdens de persconferentie zelf. Maar als het kabinet blijft hangen in de oude, toxische patronen van liegen, draaien en bedriegen, dan zal Nederland zich van hen moeten ontdoen. Out with the old, in with the new. Het is tijd voor een écht nieuw begin.

UPDATE 17 februari 2022: deze motie werd verworpen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.