Geen amnestie voor aanstichters coronaschandaal – BVNL vraagt om verantwoording

BVNL zal minister Kuipers (VWS) tijdens het coronadebat onderwerpen aan een vragenvuur. Geen vragen over het virus, maar vragen over wat Nederland de afgelopen jaren is aangedaan door het coronabeleid. Wybren van Haga: “Wie, wat, waarom, wanneer en hoe heeft gedaan is het enige dat nu nog belangrijk is. De coronacrisis is voorbij. Maar de schade van het coronabeleid wordt nu pas echt zichtbaar. BVNL wil de aanstichters ervan op het matje hebben.”

Nevenschade
Van Haga heeft zich vanaf het begin van de coronacrisis verzet tegen de maatregelen, waarvoor de wetenschappelijke basis flinterdun was. “Ik heb altijd direct gevraagd: wat is de nevenschade? Die blijkt inmiddels gigantisch. Drie jaar later is het geld op, heeft het kabinet corona bestempelt als een ‘ondernemersrisico’ en rept het over de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de samenleving om ermee om te gaan. Ondertussen drukken de verantwoordelijken voor het desastreuze coronabeleid hun snor en wordt er in de media geroepen om ‘amnestie’. Maar de hele samenleving is door de mangel gehaald, ondernemers kapotgemaakt, families en vrienden uit elkaar gerukt. En nu moeten we onder het mom van ‘we wisten het niet’ alles maar vergeten en vergeven? Zo werkt dat natuurlijk niet.”

Discutabele overwegingen
BVNL wijst op de vele Wob-verzoeken waaruit blijkt dat de maatregelen gestoeld waren op discutabele overwegingen en het feit dat de overheid willens en wetens de door het kabinet zelf zo gehekelde ‘desinformatie’ verspreidde. “De minister van VWS geeft nauwelijks antwoord op vragen over het coronabeleid, of hij zegt gewoon keihard dat hij er het nut niet van inziet om de Kamer te informeren. Zijn ministerie besluit eenzijdig om geen openheid van zaken te geven en de premier wist al zijn sporen en overtreedt lachend de Archiefwet. En dan moeten wij het nu gaan hebben over ‘pandemische paraatheid’? BVNL gaat daar geen woorden aan vuil maken. Wij willen weten waarom de minister blijft beweren dat de maatregelen ‘epidemiologisch effectief’ waren, terwijl hij zelf toegeeft dat ze nauwelijks te evalueren zijn. Wij willen weten waarom er nog steeds geweigerd wordt om te kijken naar het potentiële verband tussen de vaccinatiecampagnes en de oversterfte. Wij willen weten waarom er meldingen van bijwerkingen lijken te verdwijnen en of de minister een verklaring heeft voor de toename in meldingen bij ambulance- en politiediensten. Waarom worden dat soort zaken genegeerd? Het is juist in het belang van de volksgezondheid dat wij hier duidelijkheid over krijgen. Maar de grootste vraag is natuurlijk sowieso: ging het allemaal wel om die volksgezondheid?”

BVNL liet eerder deze maand het debat over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden uitstellen, omdat het Ministerie van VWS niet bereid was de chat- en SMS-berichten voorafgaand daaraan naar de Kamer te sturen. Inmiddels heeft het ministerie laten weten daar helemaal geen openheid meer over te zullen geven en zal het debat alsnog gevoerd worden, op 21 december. Van Haga wijst op deze gang van zaken als exemplarisch: “Het kabinet probeert van het coronabeleid een black box te maken. Een doos van Pandora, zogezegd. BVNL blijft proberen het deksel eraf te krijgen. De rotzooi die eruit komt, is waarschijnlijk niet te overzien. Maar de waarheid moet boven tafel.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.