Geen eeuwigdurende pandemie. BVNL dient moties in om herhaling te voorkomen

Vandaag praat de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. BVNL weigert in permanente staat van ‘pandemische paraatheid’ te verkeren. Het leven is geen pandemie. We moeten zo snel mogelijk uit deze viruskramp.

Pandemietje spelen
Hoewel de coronacrisis al lang en breed voorbij is, kan het kabinet er maar geen afscheid van nemen. Er wordt alweer gezinspeeld op een opleving met bijbehorende maatregelen, het Europese Digital Covid Certificate (DCC) is met een jaar verlengd en ondanks dat de Eerste Kamer de spoedwet heeft verworpen, wordt de mogelijkheid om snel en hard in te grijpen nu verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). En als het met het coronavirus echt niet meer lukt om pandemietje te spelen, zijn er gelukkig inmiddels Apenpokken. Eén keer met je ogen knipperen en het had de A-status, dus het aan angst en controle verslaafde kabinet kan weer even voort.

Nooit meer sluitingen
BVNL is niet van plan om voortaan permanent ‘pandemisch paraat’ te moeten staan. Deze onzin heeft inmiddels lang genoeg geduurd. De maatschappij is murw geslagen en kapot gemaakt door de virusfanatici en we gaan niet weer opnieuw beginnen. Ondertussen heeft zelfs Bill Gates toegegeven dat Covid-19 een lage Infection Fatality Rate (IFR) heeft en vooral gevaarlijk is voor ouderen en mensen die al kwetsbaar zijn. Wij verzoeken de regering dan ook Covid-19 van de lijst van A-ziekten af te halen, aangezien het daar überhaupt al nooit op terecht had mogen komen. Daarnaast wil BVNL dat er snel werk wordt gemaakt van het bevorderen van ventilatiemaatregelen in publieke ruimtes, zoals scholen, kantoren en sport- en cultuurgelegenheden. Sluitingen van deze voorzieningen mogen onder geen enkele voorwaarde meer ingezet worden.

Onverklaarbaar ziek
En dan is er nog die steeds groter wordende olifant in de kamer: vaccinatieschade en bijwerkingen. Het wordt steeds duidelijker dat het massaal uitgerolde medische experiment dat de coronavaccinatiecampagne is, niet zonder (ernstige) gevolgen blijft. We zien onverklaarbare stijgingen van ziektebeelden zoals acute Hepatitis bij kinderen, Myocarditis, auto-immuunziekten en vormen van Reuma. Deze aandoeningen worden veelal niet gemeld bij het bijwerkingeninstituut Lareb, omdat artsen geen causaal verband (willen) zien met de coronavaccinaties. Er wordt geen onderzoek naar gedaan, er zijn geen statistische analyses. Dit is een kwalijke zaak en het Lareb verzaakt daarmee haar taak om de potentiële gevolgen en schade van deze vaccinaties in kaart te brengen. BVNL verzoekt de regering daarom in gesprek te gaan met beroepsverenigingen van artsen om onverwachte ziektebeelden na coronavaccinatie te melden bij het Lareb en de Kamer te informeren over de uitkomsten.

Het kabinet heeft gelijk: wij moeten blijven praten over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Of misschien kunnen we beter zeggen: de ontwikkelingen rondom het coronabeleid. Dat beleid was tenslotte het échte virus. En van de symptomen daarvan zijn we nog lang niet genezen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.