BVNL verzet zich tegen Europees Covid certificaat

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de verlenging van het DCC, het Digitaal Covid Certificaat. De EU wil dit certificaat met 12 maanden verlengen, tot 30 juni 2023. BVNL is hier fel op tegen. Er is geen enkele reden voor een Europese ‘gezondheidspas’. Dit heeft niets meer met gezondheid te maken, maar alles met controle.

Surveillance-maatschappij
Na twee jaar van corona-ellende haalt iedereen opgelucht adem omdat er eindelijk weer wat mag. Eindelijk zijn we weer vrij. Maar voor hoe lang? Terwijl Nederland de mondkapjes in de prullenbak heeft gegooid en weer juichend de kroeg in gaat, wordt op de achtergrond de digitale surveillancemaatschappij in de steigers gezet. En waarvoor? Tenslotte is het coronavirus inmiddels endemisch geworden en voor vrijwel niemand meer echt gevaarlijk. Dus waar hebben we een Europese coronapas voor nodig? Wie het weet, mag het zeggen. BVNL weet het in ieder geval niet.

In het debat over de verlenging van het DCC zullen wij ons dan ook fel verzetten tegen deze onzinnige voortzetting van een maatregel die sowieso al nooit enig nut heeft gehad, maar die bovendien ook nog eens volkomen tegen alle waarden van de EU zelf is. Wat blijft er tenslotte over van het vrije reizen tussen de lidstaten, als je daarvoor een QR-code moet laten zien? Dat heeft weinig met vrij verkeer van mensen en goederen te maken. Het is de ironie ten top: we hebben steeds meer regels nodig, om vrij te zijn.

‘Voor de volksgezondheid’
Er is ruim 29 miljoen uitgetrokken voor de doorontwikkeling van het CTB. En daarmee zijn we er nog niet. Hoeveel de invoer van een permanente controlestaat gaat uiteindelijk in totaal gaat kosten, lijkt niemand ons kunnen te vertellen. Het is de zoveelste blanco cheque. En dat terwijl de gaten in de Rijksbegroting nu al niet meer te dichten zijn. De Nederlanders zitten thuis te verkleumen onder een dekentje, omdat ze de energieprijzen niet meer kunnen betalen. Ze kunnen niet meer met de auto naar hun werk, omdat de brandstofprijzen de pan uit rijzen. En boodschappen kunnen ze straks ook niet meer doen, omdat een halfje bruin dan een fortuin kost. Dat kan allemaal niet gecompenseerd worden, maar de coronapas, die mag wat kosten. Tenslotte is die ‘voor de volksgezondheid’, nietwaar? We mogen best omkomen van de honger en de kou, als we maar een QR-code hebben.

BVNL wil geen CTB, en ook geen digitale, Europese identiteit. Het CTB lijkt namelijk een testcase voor het het zogenaamde e-ID, de overkoepelende Europese variant van de coronapas. BVNL gaat hier op geen enkele manier mee akkoord. Wij hebben dit niet nodig en we moeten het ook helemaal niet willen. Dit gaat veel te ver. Als we één ding van de coronacrisis hebben geleerd, dan is het dat een digitale identiteit, een paspoort waarin alles wordt vastgelegd, je hele doopceel wordt gelicht, verwerpelijk is. En gevaarlijk bovendien. Want waar eindigt dit, als we er nu aan gaan beginnen? Daarom blijft BVNL het zeggen: nee tegen het CTB. Altijd, overal en voor iedereen.

Lees hieronder Wybren van Haga’s inbreng in het debat:
Voorzitter, BVNL is tegen alle verplichte Covid maatregelen en tegen de coronapas in het bijzonder. Er worden grondrechten van niet-gevaccineerden, en tegenwoordig ook van niet-geboosterden, ernstig en op vele terreinen ingeperkt, zonder dat de werking of de dringende noodzaak van de QR-pas is aangetoond. We weten dat de EU zichzelf altijd promoot als noodzakelijk voor het vrije reizen tussen lidstaten. Het wordt Kafkaësk als de minister schrijft dat het CTB nodig is om het vrije reizen te bevorderen. Het tegendeel is waar. Het vrije reizen wordt juist beperkt door het CTB.

BVNL is tegen de verlening van het CTB. Het is ook niet meer uit te leggen. Een minister die schrijft dat de epidemie nog niet voorbij is, en de endemische fase nog niet bereikt is, terwijl hij zelf nota bene alle maatregelen heeft opgeschort omdat ze niet meer nodig zijn. Kan de minister met cijfers onderbouwen waarom hij vindt dat er nog steeds sprake is van een epidemie, terwijl hij bijna alle maatregelen heeft geschrapt? En of dit de verlenging van het CTB rechtvaardigt?

De infrastructuur voor het CTB (dus testen, prikken, software onderhoud, etc) moet met deze verlening in stand worden gehouden en dat kost geld. We weten al dat er op de VWS-begroting 29,4 miljoen is uitgetrokken voor doorontwikkeling CTB – maar er komen dus nog meer kosten bij, schrijft de minister op 25 februari. Hoeveel horen we pas later. Voorzitter, dit is de zoveelste blanco cheque. Daarom mijn vraag aan de minister: hoeveel gaat het nu precies kosten?

In een EU voorstel van juni 2021, met daarin allerlei aanpassingen van de EU digitale identiteit lezen we dat de totale kosten voor het invoeren ervan 30 miljard gaat kosten tot 2027. Hoeveel van die kosten komen voor rekening van Nederland? En welke relatie is er tussen het CTB en de digitale EU identiteit? Het CTB wordt genoemd als testcase voor de eID. Kan de minister hier een toelichting op geven?

Voorzitter, in het kader van voorbereiding op griep of corona kunnen we ons prima voorbereiden. Ik noem het rijtje maatregelen nog een keer op:

· We kunnen inzetten op goede ventilatie

· Persoonlijke beschermingsmiddelen bij de verzorging van kwetsbaren

· Vrijwillige vaccinatie programma’s voor kwetsbaren

· Thuisblijven met klachten

· Gezonde levensstijl en opbouw van de weerstand

Voorzitter, BVNL is van mening dat we een digitaal EU-paspoort worden ingerommeld en dat het EU Corona CTB hier wordt misbruikt. Wij zullen onder geen enkele voorwaarde akkoord gaan met een digitaal EU-paspoort en ook niet met een EU Corona-paspoort.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.