Nog meer meldingen van misstanden in jeugddorp De Glind. BVNL vraagt om versneld antwoord Kamervragen

Onlangs stelde BVNL Kamervragen aan de minister voor Rechtsbescherming over misstanden in jeugddorp De Glind. Inmiddels hebben zich nog meer slachtoffers gemeld, die melding maken van lichamelijke en geestelijke mishandeling. BVNL verzoekt de minister met klem haast te maken met onderzoek en de beantwoording van onze vragen.

Openbaarmaking van groot belang
Omroep Gelderland bericht vandaag over de nieuwe meldingen die zijn binnengekomen. Slachtoffers zeggen door een gezinsouder van de instelling in elkaar geslagen te zijn en ook zou er sprake zijn van seksueel misbruik. De vermeende dader is op dit moment werkzaam als gezinstherapeut. De slachtoffers overwegen samen juridische stappen te zetten. BVNL onderschrijft het belang van openbaarmaking van deze misstanden en wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over wat er zich in dit jeugddorp heeft afgespeeld.

Drastische hervorming nodig
De problemen in de Jeugdbeschermingsketen zijn groot. Recent nog debatteerde de Tweede Kamer over de vele misstanden in deze sector, waarbij BVNL benadrukte dat een drastische hervorming van de keten nodig is. Ook mag er wat BVNL betreft op geen enkele manier worden bezuinigd op deze sector, zolang nog geen orde op zaken is gesteld en kwetsbare kinderen en gezinnen daadwerkelijk de hulp krijgen die zij nodig hebben. Wybren van Haga: “Het is onverteerbaar dat kwetsbare kinderen op deze manier aan hun lot worden overgelaten en dat er op zo’n grote schaal misbruikt van hen wordt gemaakt. De Staat heeft de plicht onze kinderen te beschermen en hen de mogelijkheid te geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij schieten hierin op dit moment ernstig tekort. Desalniettemin lijkt het kabinet geen haast te maken met het in kaart brengen en goed onderzoeken van de misstanden. Onlangs nog kwamen er vernietigende rapporten uit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Universiteit Leiden, maar de enige reactie is dat men bezig is met de ‘hervormingsagenda’ en dat er niet zomaar drastische stappen gezet kunnen worden. Maar de situatie in de Jeugdzorg is onhoudbaar, zowel voor de kinderen als voor de zorgmedewerkers. Er kan niet langer worden gewacht.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.