Bescherm kwetsbare kinderen en gezinnen: wijzigingen Jeugdwet niet toereikend

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over wijzigingen in de Jeugdwet. Maar aan wijzigingen hebben wij niets, als het hele systeem kapot is. Het is tijd dat kwetsbare kinderen en gezinnen beschermd worden.

Niet beknibbelen op zorgvuldigheid
Eén van de wetswijzigingen die op stapel staat is het schrappen van de zogenaamde verleningsbeschikking die gemeenten of instellingen moeten afgeven bij het uithuisplaatsen of opnemen in een gesloten instelling van kinderen/jongeren. Hiermee wordt gecontroleerd of deze maatregelen wel geoorloofd zijn. Het schrappen van deze beschikking zou tijd, geld en mankracht besparen. Hoewel BVNL de eerste zal zijn om te pleiten voor een kleinere overheid en minder bureaucratie, is de jeugdzorg niet de sector om te beknibbelen op zorgvuldigheid. Nederland is Europees koploper als het gaat om het uithuisplaatsen van kinderen en de verantwoording daarvoor ontbreekt in veel gevallen. Dit blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit Leiden dat recent werd gepubliceerd. Al veel langer geven ouders en kinderen aan dat de onderzoeken naar hun gezinssituaties niet gedegen worden uitgevoerd, dat er niet naar hen geluisterd wordt en dat er sprake is van perverse (financiële) belangen, waarbij kwetsbare kinderen een verdienmodel zijn geworden. Het toeslagendrama is daar een schrijnend voorbeeld van en waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Onafhankelijk onderzoek van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) naar de toedracht van de ‘verdwijning’ van 1675 kinderen uit deze affaire wordt actief geblokkeerd.

Belangenverstrengeling en netwerkcorruptie
Wat BVNL betreft moet er aan de Jeugdwet niet gesleuteld worden, maar moet de gehele jeugdzorgketen op de schop. Met het veranderen van een paar punten, komma’s en beschikkingen bevrijden wij kwetsbare kinderen en hun ouders niet uit het web van belangenverstrengeling en netwerkcorruptie dat hen in de greep houdt. Onze kinderen en jongeren zijn de toekomst, het fundament van de toekomstige samenleving. Wij dringen daarom aan op echt onafhankelijk onderzoek bij problematische gezinssituaties en gedegen toetsing van het beleid. Er mogen geen gezinnen meer uit elkaar gerukt worden, nooit meer kinderen verdwijnen. Het kabinet moet het onderzoek van de RUG maximaal faciliteren en de bevindingen volledig openbaar maken. De gezinnen uit de toeslagenaffaire moeten worden herenigd. En het belang van onze kwetsbare kinderen moet weer op de eerste plaats komen te staan. Zij moeten de hulp, de bescherming en de veiligheid krijgen die zij nodig hebben en verdienen. In het belang van heel Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.