Tientallen klachten over misbruik en mishandeling in jeugddorp De Glind. BVNL stelt Kamervragen

BVNL wil opheldering over het nieuws dat meerdere oud-pleegkinderen die in Jeugddorp De Glind woonden zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld. Enkelen vertellen over seksueel misbruik. Terwijl sommige verhalen bekend waren bij de directie van De Glind, werd zelden aangifte gedaan.

Rot als een mispel
Wybren van Haga is geschokt over de uitkomsten van het onderzoek van Omroep Gelderland. “Een heus horrorverhaal, waarbij de koude rillingen je over het lijf lopen.” De regionale zender sprak met meer dan veertig oud-pleegkinderen, van wie 29 zeggen fysieke- of geestelijke mishandeling te hebben meegemaakt in een pleeggezin in De Glind. Zes oud-pleegkinderen vertellen seksueel te zijn misbruikt. Daarnaast zijn er diverse andere slachtofferverhalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ons bekend.

De meeste oud-pleegkinderen die hun verhaal deden woonden tussen 1984 en 2000 in De Glind, maar ook recent zijn klachten bekend. 

“Het is bizar dat de meldingen bij de directie zelden tot aangifte hebben geleid, waardoor vermeende daders jarenlang actief konden blijven in de jeugd- en pleegzorg”, aldus Van Haga, die wil dat de minister een onderzoek instelt om de onderste steen boven te krijgen. “Het systeem van de jeugdbeschermingsketen is zo rot als een mispel en het vertrouwen kan alleen worden hersteld als dit soort zaken tot de bodem worden uitgezocht en daders alsnog strafrechtelijk worden vervolgd.” 

Vragen van het lid Van Haga aan de minister voor Rechtsbescherming, inzake de tientallen klachten over misbruik en mishandeling in jeugddorp De Glind:

1) Bent u bekend met de berichtgeving over tientallen klachten over misbruik en mishandeling in jeugddorp De Glind

2) Bent u bereid onderzoek te doen naar de meldingen van meerdere oud-pleegkinderen die in Jeugddorp De Glind woonden, die zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld? Zo ja, wilt u een onderzoek laten instellen? Zo nee, waarom niet? 

3) Is er een meldplicht voor jeugdzorginstanties over vermeende mishandeling en ander grensoverschrijdend gedrag? Zo ja, waarom wordt dat met voeten getreden en hoe gaat u daar tegen optreden?

4) Deelt u de mening dat het vertrouwen in de Jeugdzorg alleen kan worden hersteld als we zaken als deze tot de bodem uitzoeken en de daders alsnog strafrechtelijk worden vervolgd? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.