BVNL stelt Kamervragen over de afschaling van zorg in de Achterhoek

De zorg in de Achterhoek wordt verder afgeschaald. Niet lang geleden werd de kraamafdeling van Gelre Ziekenhuizen in Zutphen gesloten. Nu wil het ziekenhuis per 1 september de Spoedeisende Hulp enkel bemannen in de kantooruren. Dit soort besluiten worden genomen in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, waar onder andere de veiligheidsregio, ziekenhuizen en huisartsen in zitten. Acht gemeenten in de buurt van het Gelre Ziekenhuizen voelen zich onvoldoende gehoord en zouden graag deelnemen aan dit overlegorgaan. Zij worden hierin gesteund door BVNL.

BVNL komt met plan van aanpak om provincies seniorvriendelijk te maken

BVNL maakt zich grote zorgen over de snelle vergrijzing van Nederland. In 2040 is volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Dat heeft consequenties voor vele beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld wonen, vervoer en (ouderen)zorg. Om ouderenbeleid een speerpunt te laten zijn in provinciaal beleid, pleit BVNL ervoor om in elke provincie een gedeputeerde verantwoordelijk te maken voor deze portefeuille.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.