BVNL stelt Kamervragen over de afschaling van zorg in de Achterhoek

De zorg in de Achterhoek wordt verder afgeschaald. Niet lang geleden werd de kraamafdeling van Gelre Ziekenhuizen in Zutphen gesloten. Nu wil het ziekenhuis per 1 september de Spoedeisende Hulp enkel bemannen in de kantooruren. Dit soort besluiten worden genomen in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, waar onder andere de veiligheidsregio, ziekenhuizen en huisartsen in zitten. Acht gemeenten in de buurt van het Gelre Ziekenhuizen voelen zich onvoldoende gehoord en zouden graag deelnemen aan dit overlegorgaan. Zij worden hierin gesteund door BVNL.

Kamerlid Wybren van Haga heeft Kamervragen ingediend voor meer opheldering van de minister. “Het kan niet zo zijn dat gemeenten in de regio, die van de sluiting veel hinder ondervinden, niet worden vertegenwoordigd bij zulke ingrijpende besluiten.”

Geen loopje nemen met de volksgezondheid
Het is niet de eerste keer dat de zorg in de Achterhoek wordt afgeschaald. Anderhalf jaar geleden werden de verpleeghuis- en thuiszorg in deze Gelderse streek afgeschaald. De mogelijke reden voor de afschaling van de Achterhoekse zorg is het personeelstekort. Tegelijkertijd speelt er in de Achterhoek vergrijzing, toename van het aantal inwoners en een afname van de gezondheid bij mensen. Dit zet mogelijk in de toekomst de zorg verder ernstig onder druk. Van Haga: “We moeten niet langer een loopje nemen met de volksgezondheid van mensen uit de Achterhoek. De zorg heeft baat bij een herziening. Zorgprofessionals moeten we beter belonen om het personeelstekort tegen te gaan. Daarnaast moeten we de administratieve lasten drastisch verminderen. Met de huidige demografische ontwikkelingen kan het zorgaanbod niet achterblijven. Sterker nog, daar moeten we fors in investeren.” 

Vragen van BVNL aan de minister van Volksgezondheid over de grote zorgen over de zorg in de Achterhoek:

1. Bent u bekend met de brief die u hebt ontvangen van gemeenten in de Achterhoek over hun zorgen over het afschalen van de zorg in hun regio

2. Wat is uw reactie op het verzoek van acht gemeenten in de Achterhoek om vertegenwoordigd te worden in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen? Graag een gedetailleerd antwoord.

3. Bent u bereid om met de betreffende gemeenten om tafel te gaan over deze zorgen? Indien dit niet het geval is, zouden u dat willen toelichten?

4. Wat is de reden om de Spoedeisende Hulp in Zutphen per 1 september enkel in kantooruren te bemannen?

5. Hoe vaak is in de afgelopen twee jaar Spoedeisende Hulp nodig geweest buiten kantooruren?

6. Kunt u de inwoners van de Achterhoek garanderen dat de twee resterende ziekenhuizen in de Achterhoek, het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, niet worden afgeschaald in de komende jaren? Indien dit niet het geval is, wat is daar de reden voor?

7. Beschikken bovenstaande ziekenhuizen over genoeg capaciteit om de verdere afschaling van het ziekenhuis in Zutphen op te vangen?

8. Is het verstandig om in een streek, waar het inwoners aantal toeneemt, die aan het vergrijzen is en waar de gezondheid afneemt, de zorg af te schalen? Graag een gedetailleerd antwoord waaruit blijkt dat u geen loopje neemt met de volksgezondheid van de mensen in de Achterhoek.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.