Absurd, maar waar: vordering van gebouwen en huizen aangekondigd

De stroom vluchtelingen uit Oekra├»ne zorgt ervoor dat er ‘onorthodoxe maatregelen’ getroffen moeten worden. Dat zegt voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls. Huizen en gebouwen onder dwang innemen is daarbij niet ondenkbaar. Wat BVNL betreft gaat dit veel te ver.

Kabinet stemt tegen motie afschaffen A-status Covid-19

Vorige week diende BVNL een motie in voor het afschaffen van de A-status van Covid-19. Tenslotte is inmiddels overduidelijk dat Corona geen Ebola is en dus ook niet als zodanig aangemerkt zou moeten worden. Deze motie werd verworpen. Er is het kabinet kennelijk nogal wat aan gelegen de virusprivileges te behouden.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.