Absurd, maar waar: vordering van gebouwen en huizen aangekondigd

De stroom vluchtelingen uit Oekraïne zorgt ervoor dat er ‘onorthodoxe maatregelen’ getroffen moeten worden. Dat zegt voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls. Huizen en gebouwen onder dwang innemen is daarbij niet ondenkbaar. Wat BVNL betreft gaat dit veel te ver.

Stroom gelukszoekers
De Nederlandse asielopvang piept en kraakt onder het gewicht van alle vluchtelingen die onze kant op komen. Hoe langer de oorlog in Oekraïne voortduurt, hoe meer meer mensen het land verlaten en op onze poort komen kloppen. Ondertussen barsten onze opvangcentra sowieso al uit hun voegen door de nimmer aflatende stroom gelukszoekers die het kabinet al jaren binnenlaat. Maar waar er voor de woningnood van de eigen bevolking nooit iets geregeld kon worden, kan dat nu de asielzoekers op straat dreigen te moeten slapen opeens wel. De Wet verplaatsing van de bevolking wordt in het leven geroepen. Dit is een oude noodwet, die het mogelijk maakt om letterlijk te doen wat de naam al zegt: de bevolking verplaatsen. Uit hun huizen dus, om plaats te maken voor andere mensen, die opvang nodig hebben. Kennelijk is het geen enkel probleem als Nederlanders dakloos raken, zolang asielzoekers maar hoog en droog zitten.

Meten met twee maten
Als de Wet verplaatsing van de bevolking in werking treedt, betekent dit dat de overheid gebouwen en huizen kan vorderen, onder het mom van een noodmaatregel. Saillant detail is dat deze noodwet eigenlijk alleen ingezet mag worden als er sprake is van oorlog, of andere buitengewone omstandigheden, binnen de eigen landsgrenzen. De wet is daarmee bedoeld om de eigen bevolking te behoeden voor gevaar. Het geeft dus op z’n minst te denken dat het kabinet overweegt de wet van de plank te halen voor een situatie die de bevolking van een ander land betreft. Afgezien daarvan vindt BVNL het volstrekt absurd dat het kabinet überhaupt overweegt om zulke drastische maatregelen te nemen voor mensen uit het buitenland, terwijl de Nederlanders zelf al jaren nauwelijks meer ergens kunnen wonen. Het is meten met twee maten in optima forma. En discriminatie bovendien.

Boeren onteigenen
Waarom kunnen er nu blijkbaar opeens lege kantoor- en winkelpanden in allerijl worden omgevormd tot woningen voor vluchtelingen, terwijl daarover al jarenlang gesteggeld wordt als het om de eigen bevolking gaat? Waarom kan er al tijden nauwelijks meer gebouwd worden vanwege allerlei idiote klimaatregels, maar mag minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, nu opeens onder dwang bouwlocaties aanwijzen in gemeenten, zodat er huizen komen voor vluchtelingen? En is het misschien zo dat de Wet verplaatsing van de bevolking stiekem ook wel heel handig van pas komt in de plannen om boeren te onteigenen? BVNL eist opheldering van het kabinet over de motieven van het plotseling in het leven roepen van deze verregaande wet.

Het kan niet zo zijn dat Nederlanders letterlijk op straat gezet worden, zodat mensen uit andere landen een dak boven hun hoofd krijgen. Hoe dramatisch en schrijnend de oorlog in Oekraïne ook is, het mag niet betekenen dat onze eigen bevolking letterlijk moet wijken voor de vluchtelingen van een conflict dat niet eens het onze is. Het kabinet heeft het asielprobleem jarenlang zelf in de hand gewerkt, door de deur wagenwijd open te zetten voor iedereen die maar binnen wilde komen. Nu de Nederlanders met pek en veren hun eigen huizen uit jagen gaat ver over de grens. Een grens die al veel te vaak en veel te lang overschreden is.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.