Negeren motie over Europese identiteit is het terzijde schuiven van de democratie

Op 1 december vorig jaar diende SP-Kamerlid Renske Leijten een motie in tegen het instemmen met de Europese identiteit. Deze motie werd met brede steun aangenomen. Toch besloot de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering de motie de volgende dag al naast zich neer te leggen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over deze ondemocratische keuze.

BVNL verzet zich tegen Europees Covid certificaat

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de verlenging van het DCC, het Digitaal Covid Certificaat. De EU wil dit certificaat met 12 maanden verlengen, tot 30 juni 2023. BVNL is hier fel op tegen. Er is geen enkele reden voor een Europese ‘gezondheidspas’.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.