Negeren motie over Europese identiteit is het terzijde schuiven van de democratie

Op 1 december vorig jaar diende SP-Kamerlid Renske Leijten een motie in tegen het instemmen met de Europese identiteit. Deze motie werd met brede steun aangenomen. Toch besloot de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering de motie de volgende dag al naast zich neer te leggen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over deze ondemocratische keuze.

Stem van het volk
De uitslag van een motie in de Tweede Kamer is niet bindend, echter is het wel de norm dat deze uitslag wordt doorgevoerd door het kabinet. Tenslotte wordt voor of tegen moties gestemd door volksvertegenwoordigers, die gekozen zijn door de Nederlandse burgers en daarmee dus hun belangen behartigen en hun stem laten horen. Wat is de democratie nog waard wanneer het kabinet de wens van de volksvertegenwoordiging simpelweg naast zich neerlegt, als deze onwelgevallig uitpakt voor het kabinetsbeleid?

De staatssecretaris wil de motie niet uitvoeren omdat Nederland zich daarmee volgens haar ‘buitenspel zou zetten’. Dat doet BVNL denken aan een land dat meteen capituleert, omdat het anders niet meer mag meepraten over de capitulatie voorwaarden. Maar een aangenomen motie is geen vriendelijk verzoek, maar een belangrijk sturen instrument in het hoogste democratische orgaan van ons land.

Privacy
De staatssecretaris heeft geen garantie kunnen bewerkstelligen dat er geen sprake zal zijn van een verplichting tot het gebruik van het identificatienummer, de staatssecretaris heeft geen meerderheid kunnen scharen achter de Nederlandse tekstvoorstellen en de staatssecretaris kan mede daarom niet garanderen dat mensen of diensten, die geen gebruik willen maken van een digitale portemonnee, in de toekomst uitgesloten zullen worden. De Tweede Kamer was daarover duidelijk: deze belangrijke punten ten aanzien van privacy, dwang en drang zijn de redenen dat het kabinet door een Kamermeerderheid te verstaan is gegeven niet in te stemmen met de Raadsconclusie. 

Wij rekenen erop dat de staatssecretaris dit alsnog doet en het Nederlandse standpunt overbrengt aan haar Europese collega’s.

In het Belang van Nederland. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.