Europese surveillance-staat aanstaande? Wybren van Haga stelt vragen

Krijgen we zo meteen allemaal een Europese, digitale identiteit aangemeten? Krijgen we een Europese ‘gezondheidspas’, waarin onze hele doopceel wordt gelicht? BVNL hoort verontrustende berichten. Maar het kabinet geeft geen duidelijkheid.

Plannen gesmeed
Hoewel het coronavirus inmiddels al lang en breed bezworen is en er geen enkele reden meer is voor een testsamenleving, QR-codes en andere buitenproportionele maatregelen, lijken we nog lang niet van het Covid-circus af te zijn. Sterker nog, terwijl Nederland zich weer vrij waant en juichend de lente tegemoet gaat, worden er op de Europese achtergrond plannen gesmeed voor een overkoepelende Europese ‘gezondheidspas’. Het zogenaamde e-ID, die ons zogenaamd ‘veilig’ zou moeten houden voor Corona. Maar hoe veilig is het, als we straks allemaal een digitale identiteit hebben, die de overheid alles over ons vertelt? Waar eindigt dit, als we er nu aan beginnen? BVNL wil geen Europese surveillancestaat.

Controlemaatschappij ingerommeld
Wybren van Haga stelde deze week in het coronadebat vragen aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, over de relatie tussen het coronatoegangsbewijs (CTB) en de Europese digitale identiteit. Echter, kreeg hij keihard nul op het rekest. Kwalijk, want de berichten die de ronde doen – en die bovendien gewoon zwart op wit staan in voorstellen die de EU produceert – zijn op zijn zachtst gezegd verontrustend en het Nederlandse volk heeft recht om te weten wat er op dit gebied allemaal bekokstoofd wordt. Het kan tenslotte niet zo zijn dat wij ongemerkt een digitale identiteit krijgen aangemeten en een controlemaatschappij worden ingerommeld. BVNL heeft daarom een uitgebreide lijst met schriftelijke vragen ingediend bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij eisen hierover opheldering.

Sinds wanneer is de EU eigenlijk bezig met de ontwikkeling van een Europese, digitale identiteit? Wordt de techniek voor de corona-app en de scanner doorontwikkeld ten behoeve van de bredere Europese digitale identiteit? Klopt het dat Nederland al is aangesloten op de Europese infrastructuur voor grensoverschrijdend gebruik van e-ID’s en hoe werd het parlement daarbij betrokken? Klopt het dat het opslaan van persoonskenmerken: adres, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit, onderwijskwalificaties, titels en diploma’s, beroepskwalificaties, titels en licenties, openbare vergunningen en licenties en financiële en bedrijfsgegevens door de EU, als minimale eis is gesteld voor de Europese digitale identiteit? Deze en vele andere vragen wil BVNL zsm beantwoord zien.

We hebben het hier over zeer fundamentele zaken, over privacy van mensen, over controle en over eventuele uitsluiting en discriminatie. BVNL is hier pertinent en op alle manieren op tegen. Wij willen geen gezondheidspas en geen Europese, digitale identiteit. Het is niet nodig en het is gevaarlijk. De coronacrisis mag geen kapstok zijn waaraan een Europese controlestaat wordt opgehangen. We zijn onze vrijheid lang genoeg kwijt geweest.

Lees hier alle schriftelijke vragen van Wybren van Haga.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.