Belastingen omhoog? De Nederlandse burger kan het nu al niet meer bolwerken

We staan aan de vooravond van een ongekende crisis. Vandaag liet premier Rutte zich ontvallen dat belastingverhoging misschien onvermijdelijk is, om de gaten in de Rijksbegroting te dichten. Maar steeds meer mensen in Nederland kunnen het financieel nu al niet meer bolwerken. Niet alleen de mensen met de laagste, ook de middeninkomens gaan aan de bedelstaf. En dit is pas het begin.

Bestaanszekerheid niet meer zeker
Kunt u uw rekeningen nog betalen? En zo ja, hoe lang nog? Dat wordt voor steeds meer mensen een vraag waar zij ‘s nachts van wakker liggen. Want niet alleen de mensen met de laagste inkomens hebben moeite om nog rond te komen. Steeds meer Nederlanders met een middeninkomen krijgen ook de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt. En de financiële nood wordt nog veel hoger. Premier Rutte liet vandaag doorschemeren dat het kabinet zulke grote budgettaire problemen heeft, dat er misschien niks anders op zit dan de belastingen verhogen. Maar hoe realistisch is het om de bestuurlijke kosten – weer – op de burgers en de ondernemers te verhalen, als die al geen cent meer te makken hebben? De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) sloeg eerder deze week al alarm over de geldproblemen waar veel mensen tegenaan lopen. De bestaanszekerheid in Nederland is zo zeker niet meer. Door de exploderende energieprijzen, de boodschappen die steeds duurder worden en de lonen die al jaren maar mondjesmaat stijgen, ziet de burger zich gesteld voor een portemonnee waar het geld sneller uitvliegt dan het erin komt. En ondertussen stapelen de rekeningen zich op. We stevenen af op collectieve armoede. Het einde van de stijgende inflatie is nog lang niet in zicht, dus de prijzen zullen blijven oplopen. En het kabinet staat erbij en kijkt ernaar. Want compenseren is ‘onmogelijk’. Dat klopt, want de staatskas is na het eerste kwartaal van Rutte IV inderdaad wel leeg. Dus mag de burger op een houtje bijten en naar de schuldsanering, terwijl de coalitie geniet van de nieuw aangeschafte windturbines en miljoenen investeert in het doorontwikkelen van de corona-app, waar diezelfde armlastige burger voor betaald heeft.

Geen eten en kleding voor de kinderen
Steeds meer mensen die werken en modaal, of zelfs daarboven, verdienen raken in financiële nood. Gemeenten en energieleveranciers waarschuwen voor grote problemen in de nabije toekomst, als huren, hypotheken, energierekeningen en voedsel niet meer bekostigd kunnen worden door een groot deel van Nederland. Wat gaat er gebeuren als mensen dreigen dakloos te worden? Hun kinderen geen eten en kleding meer kunnen geven? Het kabinet zou eerlijk moeten zijn over wat ons te wachten staat, maar liever houden de dames en heren die er warmpjes bij zitten op het pluche en ‘s avonds in hun milieu-onvriendelijke, maar oh zo comfortabele, bewindsbolides naar huis rijden, de mensen dom. BVNL is wél eerlijk. BVNL zegt wél waar het op staat. Want u heeft recht op de waarheid, hoe pijnlijk die ook is. Dus, beste mensen: Nederland gaat aan de bedelstaf. Als het zo doorgaat, zijn we straks bijna allemaal platzak. Het wordt namelijk niet beter, de economie herstelt zich niet. Niet als het kabinet niet per direct werk gaat maken van het compenseren van de koopkracht. Niet als het kabinet 200.000 ondernemers failliet laat gaan. Niet als de accijns op brandstof en de BTW op energie niet permanent verlaagd blijft. Niet als het kabinet niet nu het Groninger gasveld weer opengooit, om ons te verzekeren van autonome energiezekerheid. Niet als het kabinet niet a la minute een streep zet door de miljarden-uitgaven voor het klimaat- en stikstoffonds. Niet als het kabinet niet stante pede rechtsomkeert maakt en een koers gaat varen die voorziet in het welzijn van het Nederlandse volk. Doet het kabinet dat niet, dan zitten we binnen afzienbare tijd met z’n allen op zwart zaad. Dan gaat Nederland failliet. En u dus ook.

Diefstal
Het is vijf voor twaalf. Als we nu niets doen, kunt u werken tot u een ons weegt, maar valt er tegen de kosten van het leven en bizarre belastingdruk gewoonweg niet meer op te boksen. BVNL waarschuwt al heel lang voor de enorme financiële crisis die er op ons afkomt. Er is nu nog tijd om te proberen de gaten enigszins te dichten, voor de dijken echt doorbreken en we helemaal overspoeld worden door economische malaise. Maar de scheuren worden steeds dieper. We staan op het punt van verdrinken. Laten we dus onze kop niet in het zand steken en eisen dat het kabinet het belang van Nederland voorop stelt, in plaats van de belangen van iedereen behalve haar eigen burgers. Dat u – letterlijk – niets meer koopt voor het belastinggeld dat u aan het kabinet geeft, is een grof schandaal. En diefstal bovendien. Dit is uw geld, ons gezamenlijke geld, dat uitgegeven dient te worden aan ons welzijn. Aan onze bestaanszekerheid. Maar inmiddels is het overduidelijk: Nederland bestaat niet voor het kabinet. Want wat je niet ziet, bestaat niet. En het kabinet heeft het vizier al heel lang op heel andere dingen dan op u gericht.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.