Werk maken van data-toegankelijkheid voor oversterfteonderzoek en nooit verplichte vaccinatie

In het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus benadrukt BVNL het belang van het adequaat verklaren van de oversterfte. Daarnaast zijn wij van mening dat er belangrijker zaken spelen dan het voortzetten van een crisis die nooit een crisis had mogen zijn.

Duimschroeven aandraaien
Het rapport van de WRR met vijf scenario’s voor de coronapandemie schetst een verbijsterend toekomstbeeld. In het ‘worst case’ scenario wordt zelfs gesproken over een vaccinatieplicht en het uitgeven van voedselbonnen, vanwege schaarste door bijvoorbeeld lockdowns. De coronagereedschapskist zit vol met werktuigen om ons de duimschroeven aan te draaien en dat wordt nu permanent verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Maar waar wij over zouden moeten praten is hoe wij de Nederlanders gaan behoeden voor collectieve armoede. Hoe wij ondernemers gaan helpen hun bedrijven en onze economie te redden. Hoe wij de misstanden in de Jeugdzorg gaan oplossen. Hoe wij de reguliere zorg betaalbaar en toegankelijk houden.
Hoe wij de woningnood gaan bestrijden en de immigratie een halt toe gaan roepen. Hoe wij het conflict in Oekraïne diplomatiek tot een einde kunnen brengen. DAT zijn zaken die ertoe doen. DAT zijn zaken die een daadwerkelijke bedreiging vormen. Niet in de laatste plaats voor de volksgezondheid. 

Pandemie van de onverklaarbare doden
Want we gaan van de ‘pandemie van de ongevaccineerden’, naar de ‘pandemie van de onverklaarbare doden’. Al sinds het voorjaar sterven er meer mensen dan verwacht. Uitgestelde zorg, te late diagnoses, suïcide door lockdowns, de vaccinatiecampagnes, er kan van alles aan ten grondslag liggen. Het rapport van het CBS en het RIVM komt niet verder dan dat er veel data ontbreekt, maar dat het in ieder geval niet aan de vaccinaties ligt. Het vervolgonderzoek kan alleen gedaan worden met dezelfde ontoereikende data. Test- en vaccinatiegegevens worden opnieuw niet meegenomen. Over de overledenen weten wij niets. Dat zou in strijd zijn met de AVG. Maar die is helemaal niet van toepassing op overleden personen, of op volledig geanonimiseerde, epidemiologische gegevens. Bovendien wordt er stelselmatig gegoocheld met cijfers, al naar gelang dat het kabinet uitkomt.

Er is nog altijd niets gebeurd met de aangenomen ventilatiemoties van BVNL, terwijl ventilatie de enige maatregel is die bewezen werkt tegen de verspreiding van het virus. Wij willen dan ook van de minister weten of er inmiddels in alle klaslokalen al een CO2-meter hangt en waar de toegezegde brede publiekscampagne over ventilatie blijft.

Onlangs verklaarde de WHO de pandemie feitelijk beëindigd. Gelukkig, want dan kunnen wij ons concentreren op het opruimen van de puinhopen van het coronabeleid en de andere crises. Laten wij daarom het coronahoofdstuk nu voorgoed sluiten.

In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.