Raad van State adviseert lockdown en CTB in permanente coronawet. BVNL wil inzage in totstandkoming advies

De Raad van State adviseert het kabinet toch ook ingrijpende maatregelen zoals lockdowns en het coronatoegangsbewijs wettelijk te verankeren, via de Wet publieke gezondheid (Wpg). BVNL wil weten hoe dit verregaande en absurde advies tot stand is gekomen en eist openbaarmaking van alle stukken.

A-1 ziekte opent de gereedschapskist
In het eerder gepresenteerde wetsvoorstel van minister van VWS, Ernst Kuipers, waren al veel coronamaatregelen opgenomen, zoals een mondkapjesplicht, verplicht afstand houden en het sluiten van openbare plekken. In de nieuwe permanente ‘coronawet’ kan Covid-19 bij een uitbraak worden aangemerkt als zogenaamde A1-ziekte, wat de minister de bevoegdheid geeft om dergelijke collectieve maatregelen uit de ‘gereedschapskist’ te halen en deze aan de bevolking op te leggen. Op dit wetsvoorstel kwam veel kritiek. Terecht, aangezien de Eerste Kamer eerder dit jaar al een stokje stak voor de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm), omdat deze onnodig en buitenproportioneel was. Desondanks wordt de wettelijke verankering van de, inmiddels bewezen zinloze en schadelijke, maatregelen er doorheen gedrukt en wordt de permanente coronawet waarschijnlijk nog strenger dan het voorstel dat er nu ligt. De Raad van State heeft het kabinet namelijk geadviseerd om nog ingrijpender maatregelen, zoals lockdowns, een avondklok, schoolsluitingen en het invoeren van het coronatoegangsbewijs (CTB) ook in de permanente coronawet op te nemen. Dat terwijl geen van deze maatregelen heeft geholpen bij het bestrijden van het virus en het bovendien steeds duidelijker wordt hoe groot de schade is die zij hebben aangericht.

Catastrofale gevolgen
Onlangs nog bleek uit cijfers van het Britse centraal bureau voor statistiek dat de lockdowns meer levens hebben gekost dan het coronavirus zelf. Het is aannemelijk dat eenzelfde conclusie getrokken kan worden voor Nederland. Bovendien klapte afgelopen week nog de Britse ex-minister van Financiën, Rishi Sunak, uit de school over de ongefundeerde gronden waarop de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk werden gebaseerd. Volgens Sunak waren de overwegingen voor het invoeren van maatregelen flinterdun, werd de angst onterecht en buitensporig aangewakkerd en negeerde de Britse regering de desastreuze nevenschade van lockdowns en mocht daarover niet gesproken worden. Ook in Nederland wordt steeds duidelijker dat de maatregelen ongekend veel schade hebben aangericht, zowel op economisch als (sociaal)maatschappelijk gebied. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet überhaupt denkt aan het invoeren van een permanente coronawet, laat staan dat daar ingrijpende maatregelen zoals lockdowns in worden opgenomen. Het bewijs dat dergelijke maatregelen de samenleving meer kwaad doen dan goed stapelt zich iedere dag verder op en de catastrofale gevolgen van het coronabeleid van de afgelopen jaren wordt alsmaar zichtbaarder. BVNL wil dan ook volledige openbaarmaking van de informatie en de data waarop de Raad van State zich voor haar advies aan het kabinet heeft gebaseerd. Hoe is de RvS bij haar conclusies gekomen? Waarop zijn deze gebaseerd en door wie zijn deze getrokken? Wie zijn er betrokken geweest bij het vormgeven van dit advies en waarom? De permanente coronawet betekent een permanente verandering in onze rechtsstaat, onze gezondheidszorg, onze economie, ons onderwijs en ons sociaal verkeer. Dit kan en mag niet zomaar gebeuren zonder dat het parlement en het volk volledige openheid van zaken hebben gekregen over alles wat hiermee te maken heeft. En al helemaal niet wanneer deze verandering zinloos, buitenproportioneel, discriminerend en ongrondwettelijk is.

BVNL zal zich met hand en tand verzetten tegen de invoering van de permanente coronawet, in alle vormen. Alle coronamaatregelen moeten per direct van tafel en nooit meer terugkomen. Nederland mag nooit meer op slot en niemand mag ooit meer worden uitgesloten van wat dan ook op basis van zijn medische status. BVNL blijft tot op de bodem uitzoeken wat ons de afgelopen jaren is overkomen, waarom en hoe wij de mensen die Nederland dit hebben aangedaan verantwoordelijk kunnen houden. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.