Binnenlandse Zaken

Henk Krol strijdt met BVNL voor eerlijke pensioenen

Het waarborgen van een degelijk pensioen is een kerntaak van een overheid die het welzijn van haar burgers serieus neemt. De Nederlandse pensioenregeling is ontoereikend en benadeelt veel mensen, die hebben bijgedragen aan de welvaart van ons land. Daarom roept Belang van Nederland op tot een onmiddellijke verhoging van alle pensioenen met 24 procent, gebaseerd op de daadwerkelijke rendementen van pensioenfondsen.

Lees verder »

BVNL stelt Kamervragen over doordrukken veelbesproken locatie voor opvang 225 vluchtelingen

Door de aanhoudende instroom van asielzoekers gaat de gemeente Midden-Delfland de komst van 225 vluchtelingen mogelijk maken in de Harnaschpolder. “Dat bewoners tegen de komst van deze vluchtelingen vluchtelingen zijn, interesseert zowel de gemeente als het Rijk niets. Het democratische proces wordt geweld aangedaan, want geen enkele partij heeft bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gezegd: doe ons honderden asielzoekers. Dit gedram komt voort uit falend asielbeleid door de landelijke politiek”, aldus Wybren van Haga. BVNL heeft het doorvoeren van een asielstop tot één van de speerpunten gemaakt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Lees verder »

Vervuilde Veense put brengt drinkwaterkwaliteit in gevaar

Plastic flessen, vuilniszakken, maar vooral heel veel kleine stukjes tempex – piepschuim – drijven sinds kort rond in de Veense Put bij Veen. Om verzakking van de dijken te voorkomen wordt daar zand of slib in het water gestort, om de put minder diep te maken. Binnenvaartschepen met stortmateriaal uit België varen af en aan. De Veense Put veranderde volgens onze bronnen ineens in een ‘plastic soep’.

Lees verder »

Kamervragen BVNL: help boer Peter met schade aan mestkelder door aardbevingen

Al jaren staan de koeien van boer Peter uit Nieuw Annen in een stal met een lekke mestkelder eronder. De scheuren zijn ontstaan door aardbevingen vanwege gaswinning in Groningen. Volgens Peter is er een kans dat de stal ieder moment kan instorten. “Bizar dat de overheid niet ruimhartig over de brug komt met het vergoeden van  aardbevingsschade”, aldus Sieta van Keimpema en Wybren van Haga, die vinden dat de overheid een nieuwe stal en mestkelder aan de melkveehouder uit Nieuw Annen moet geven.

Lees verder »

Een krachtige boost voor Nederland: waarom BVNL kiest voor gratis OV

BVNL zet Nederland in beweging en de economie in versnelling, door altijd te kiezen voor het belang van Nederland. In een samenleving waarin individualisme en economische zelfstandigheid kernwaarden zijn, stuit het concept van ‘gratis’ dienstverlening vaak op scepsis. Toch is er ons als BVNL veel aan gelegen om innovatieve en pragmatische oplossingen te vinden, die de burger meer vrijheid en de natie meer economische veerkracht bieden. Daarom presenteren we hierbij een gedegen financiële onderbouwing voor gratis openbaar vervoer in Nederland: een voorstel dat op het eerste gezicht wellicht strijdig lijkt met liberale principes, maar dat bij nader inzien juist de belichaming is van efficiëntie en een slimme allocatie van overheidsmiddelen.

Lees verder »

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.