BVNL stelt opnieuw Kamervragen over Blauwtong

‘Erkent de minister van LNV dat zijn afwijzende uitspraken over de hypothese over het Romeinse huisval als mogelijke oorzaak van de huidige BTV-3 uitbraak niet houdbaar zijnĀ en dat zelfs WUR in zijn wetenschappelijke publicatie over de huidige uitbraak (thans in peerreviewproces) de mogelijkheid van insleep via lange afstandstransport erkent en vermeldt?’ vraagt BVNL-Kamerlid Wybren van Haga middels Kamervragen aan de verantwoordelijk minister.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.