BVNL stelt opnieuw Kamervragen over Blauwtong

‘Erkent de minister van LNV dat zijn afwijzende uitspraken over de hypothese over het Romeinse huisval als mogelijke oorzaak van de huidige BTV-3 uitbraak niet houdbaar zijn en dat zelfs WUR in zijn wetenschappelijke publicatie over de huidige uitbraak (thans in peerreviewproces) de mogelijkheid van insleep via lange afstandstransport erkent en vermeldt?’ vraagt BVNL-Kamerlid Wybren van Haga middels Kamervragen aan de verantwoordelijk minister.

Van Haga wil van de minister van LNV weten of hij de bereidheid heeft om  WUR opdracht te geven om grondig onderzoek te doen naar de herkomst en verspreiding van de huidige BTV uitbraak en hierbij onafhankelijke en innovatieve materie- en praktijkdeskundigen te betrekken, zodat de kans op structurele doorbraken en vernieuwingen in inzichten en oplossingen vergroot wordt. 

In concreto moet de door mevrouw Van Keimpema geopperde hypothese van Romeins afval treintransport serieus worden bestudeerd stelt BVNL. Ook de invloed van het natte natuurbeleid op de knuttenpopulatie en de daarmee gepaard gaande risico’s op BTV uitbraken dient zorgvuldig geëvalueerd te worden.

Van Haga: “Het blauwtongvirus is te vergelijken met oude BT virussen. Of het is afkomstig van Italië en Rome en is niet gecheckt. Het BTV is meegenomen met de afvaltrein uit Rome. Deze hypothese, verdient nader onderzoek.”

 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.