Negeren motie over Europese identiteit is het terzijde schuiven van de democratie

Op 1 december vorig jaar diende SP-Kamerlid Renske Leijten een motie in tegen het instemmen met de Europese identiteit. Deze motie werd met brede steun aangenomen. Toch besloot de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering de motie de volgende dag al naast zich neer te leggen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over deze ondemocratische keuze.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.