BVNL-motie tien-puntenplan bestrijding wapenbezit onder jongeren aangenomen

Politiecijfers tonen aan dat het aantal twaalf- tot en met zeventienjarigen dat betrokken is bij een ernstig of fataal geweldsdelict met een steekwapen de afgelopen jaren flink is toegenomen. Olaf Ephraim diende per motie een tien-puntenplan in om het toenemende wapen- en messenbezit tegen te gaan. Deze motie werd vandaag in de Tweede Kamer aangenomen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.