BVNL-motie tien-puntenplan bestrijding wapenbezit onder jongeren aangenomen

Politiecijfers tonen aan dat het aantal twaalf- tot en met zeventienjarigen dat betrokken is bij een ernstig of fataal geweldsdelict met een steekwapen de afgelopen jaren flink is toegenomen. Eerder al bleek uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs dat de omvang van wapenbezit op scholen enorm is gestegen. Olaf Ephraim diende per motie een tien-puntenplan in om het toenemende wapen- en messenbezit tegen te gaan. Deze motie werd vandaag in de Tweede Kamer aangenomen.

Goede scholen zijn veilige scholen
Het Kamerlid pleit onder andere voor het invoeren van Schoolcops, een brigade van politieagenten die scholen onaangekondigd komen controleren op wapen- en drugsbezit. “Goede scholen zijn veilige scholen, waarbij de school een veilige omgeving is voor zowel leerlingen als docenten. Wapens moet dus worden afgepakt. Onaangekondigd bezoek van Schoolcops, die preventief fouilleren en met regelmaat de schoolkluisjes en tassen doorzoeken zal bij daarbij helpen” stelt Ephraim, die ook een verplichte meldings- en registratieplicht voor scholen wil voor geweldsdelicten, ernstige bedreigingen, wapen en/of drugsbezit. Ook wil BVNL kaalpluk-acties bij wapendragende jongeren. Ouders van minderjarige jongeren die niet meewerken aan het verbeteren van het gedrag van hun kind moeten, naar Rotterdams voorbeeld, worden beboet. “De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft in 2020 voorgesteld dat ouders van minderjarige jongeren die voor de tweede keer worden opgepakt met een mes op zak, een boete moeten betalen van 2500 euro. Inmiddels zijn de eerste boetes in de Maasstad uitgedeeld. Dat moet landelijk beleid worden.”

Drillrap
Drillrap, vergezeld van clips met gigantisch grote machetes en machinepistolen is al lange tijd een punt van zorg. Oorlogen tussen drillrapgroepen leiden steeds vaker tot dodelijke slachtoffers. Het fenomeen breidt zich steeds verder uit over Nederland. Om verder drillgeweld in de kiem te smoren monitort de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de drillmuziek en de bijbehorende straatcultuur. BVNL vindt dit niet voldoende en wil dat er in heel Nederland beleid ter bestrijding van drillrap wordt gemaakt. 

Ephraim: “Ondanks het feit dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, zouden rappers die oproepen tot geweld direct strafrechtelijk strafrechtelijk moeten worden vervolgd.” Hij pleit ook voor een zwarte lijst om optredens in tv- en radioprogramma’s voor geweld verheerlijkende drillrappers onmogelijk te maken. Tenslotte moeten social mediagiganten, zoals Instagram, YouTube en Snapchat, worden verplicht om drillrapvideo’s die oproepen tot geweld te blokkeren. “Bij weigering moet bezien worden welke maatregelen de overheid tegen deze social mediagiganten kan ondernemen.”

Preventie
BVNL zet ook in op preventieve maatregelen om het toenemende messenbezit onder jongeren tegen te gaan. “Breng jongeren aan het verstand dat het niet stoer is om een wapen te dragen en dat de kans dat je slachtoffer wordt bij het dragen van wapens juist groeit. Landelijk moeten er voorlichtingslessen komen op scholen, waarbij ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld gastlessen komen geven. Zeker op scholen waarbij de kans op wapenbezit onder leerlingen groot is”, aldus Ephraim, die ook pleit voor een landelijke publiekscampagne en voor landelijke wapeninleveracties. BVNL wil ook zicht krijgen op de groep wapen dragende jongeren. “Goede risicosignalering is belangrijk om vroeg in te kunnen grijpen teneinde steekincidenten te verminderen. Hierbij is betere samenwerking nodig tussen o.a. politie, scholen, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en Jeugdzorg. In een vroeg stadium inzetten op effectieve opvoedingsondersteuning, kan een hoop ellende voorkomen.”

Tienpuntenplan: bescherm onze jeugd tegen wapengebruik

1. Invoeren Schoolcops. Een brigade van politieagenten die scholen onaangekondigd komen controleren op wapen- en drugsbezit;

2. Beboet ouders van minderjarige jongeren die niet meewerken aan verbeteren gedrag kind, kaalpluk acties op wapenjeugd;

3. Handhaving op invoeren messenverbod 2023;

4. Drillrappers die oproepen tot geweld strafrechtelijk vervolgen;

5. Zwarte lijst geweld verheerlijkende drillrappers;

6. Social mediagiganten verplichten geweld verheerlijkende content te verwijderen; bij weigering moet overheid maatregelen nemen tegen deze mediagiganten;

7. Een publiekscampagne: ‘Een wapen is niet stoer’ in combinatie met landelijke wapeninleveracties;

8. Er komt een verplichte meldings- en registratieplicht voor scholen aangaande geweldsdelicten, ernstige bedreigingen, wapen- en/of drugsbezit;

9. Voorlichtingslessen op scholen;

10. Beter zicht dragen op groep jongere wapenbezitters, effectieve opvoedondersteuning.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.