Geen vuurwerkverbod – BVNL wil jaarlijkse traditie behouden

Vandaag praat de Tweede Kamer over het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. BVNL is hier tegen. Dit is de zoveelste uitwas van overheidsbetutteling en verkwanseling van onze tradities.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.