Geen vuurwerkverbod – BVNL wil jaarlijkse traditie behouden

Vandaag praat de Tweede Kamer over het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. BVNL is hier tegen. Dit is de zoveelste uitwas van overheidsbetutteling en verkwanseling van onze tradities.

Incompetentie van de overheid
Volgens GroenLinks en de Partij voor de Dieren kan oud en nieuw prima gevierd worden met publieke vuurwerkshows, georganiseerd door de gemeenten. Dat is veiliger, milieuvriendelijker, beter voor huisdieren en het zorgt voor minder druk op de zorg, betogen de twee partijen. BVNL vindt het vooral kinderachtige overheidsbemoeienis, die bovendien opnieuw voorbij gaat aan het échte probleem: de falende aanpak van gevaarlijk, illegaal vuurwerk. Opnieuw wordt de incompetentie van de overheid afgeschoven op de burger, die daarvoor moet boeten door onzinnige maatregelen en restricties. Weer een nationale traditie die moet wijken voor de politieke beeldvorming? Niet als het aan BVNL ligt. Illegaal vuurwerk moet keihard worden aangepakt, maar burgers moeten tijdens de jaarwisseling gewoon zelf normaal vuurwerk kunnen blijven afsteken. Die ene nacht in het jaar is geen bedreiging voor de nationale veiligheid en ook niet voor de zorg. Overdrijven is tenslotte ook een vak.

Tradities koesteren
Bovendien is er goedbeschouwd al een vuurwerkverbod: er mag tenslotte alleen vuurwerk worden afgestoken op daarvoor aangewezen tijden en sinds 2020 geldt er een verbod op categorie F3 vuurwerk. Een algeheel verbod op al het consumentenvuurwerk dient helemaal niet het algemeen belang, zoals door de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel wordt beweerd. Het is alleen bedoeld voor linkse beleidsmakers om uw vrijheid nog verder aan banden te leggen. Alles moet gereguleerd en voor u bepaald worden, pas dan zijn deze partijen tevreden. Vliegen, autorijden, vlees eten, vuurwerk, het mag straks allemaal niet meer, zogenaamd onder het mom van de volksgezondheid en de veiligheid. Maar vuurwerk afsteken met oud en nieuw is en blijft wat BVNL betreft een onderdeel van de Nederlandse cultuur. Nederland wil dat ook, zo bleek toen iedereen afgelopen jaarwisseling massaal het verbod negeerde en gewoon met familie en vrienden het nieuwe jaar inluidde met prachtig siervuurwerk. Zoals het hoort. Want tradities zijn belangrijk en die moeten wij koesteren.

Omgekeerde wereld
Daarnaast zou een vuurwerkverbod de genadeklap betekenen voor de vuurwerkbranche. De afgelopen twee jaar zijn deze ondernemers al zwaar de dupe geweest van verboden uit naam van Corona. Zonder dat het beoogde effect uitbleef, want de consument trok massaal naar het buitenland om daar illegaal – en veel gevaarlijker – vuurwerk in te slaan, met alle gevolgen van dien. Wordt er nu een totaal verbod ingesteld, dan kunnen vuurwerkbedrijven de boel wel opdoeken. Het is de omgekeerde wereld, want deze bedrijven hebben juist geïnvesteerd in veiligheid en voorlichting en zorgen dus voor een veiliger en verantwoorder markt. Maar in plaats daarvan laten GroenLinks en de Partij voor de Dieren de vuurwerkbranche liever verdwijnen in de illegaliteit, wat zal leiden tot precies dat wat zij met het verbod zogenaamd proberen te voorkomen: meer ongelukken, meer druk op de zorg en op de handhaving, meer vervuiling. En die grote publieke vuurwerkshows? Die kunnen de meeste gemeenten niet eens betalen. Dus zo meteen zitten we met een weinig feestelijk oud en nieuw en een EHBO met veel meer vuurwerkslachtoffers, door illegaal gekocht vuurwerk. Niet echt een gelukkig nieuwjaar.

Moeten de goeden weer onder de kwaden lijden? Moet weer het hele volk beknot worden voor de kleine groep die jaarlijks helaas in het ziekenhuis belandt? BVNL pleit voor investeren in de politie, de handhaving en de zorg. Kortom: in het oplossen van de echte problemen, waarvan idiote verboden zoals deze vervolgens het gevolg zijn. Laten we nou eens aan genezing doen, in plaats van aan symptoombestrijding. Dan kunnen we straks hopelijk eindelijk weer knallend het jaar uit.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.