Volledige steun voor boeren, stikstofwaarden moeten naar een realistisch niveau

Vandaag heeft minister Van der Wal van Stikstof het Nationaal Programma Landelijk Gebied gepresenteerd. Daarin staan absurdistische stikstofreducties voor vrijwel het hele land, die onze agrarische industrie zullen decimeren. BVNL vindt dit onbespreekbaar en wil realistische waardebepalingen, op basis van feiten.

In veel gebieden zijn de reductiepercentages vastgesteld op wel 70 procent minder uitstoot. Dit betekent dat veel agrarische ondernemers moeten stoppen en hun levenswerk verloren zullen zien gaan. Volgens minister Van der Wal zal er alleen perspectief komen voor de boeren ‘als de natuur zich herstelt’. Maar dit is een onrealistische utopie.

Varen op feiten, niet op alarmistische agenda
De verregaande stikstofplannen leggen het hele land plat. Alle regels en restricties die het gevolg zijn van de zelf opgelegde, onrealistische depositiewaarden laten steeds meer sectoren vastlopen. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en voor de burgers. De stikstofcrisis is een bestuurlijk gecreëerd probleem, gebaseerd op verkeerde berekeningsmodellen en ongefundeerde aannames en onhaalbare doelen van natuurorganisaties en lobbygroepen. BVNL wil varen op feiten, in plaats van op de alarmistische agenda van klimaatbureaucraten zonder echte kennis van zaken.

BVNL staat pal achter de boeren
De depositiewaarden die Nederland hanteert moeten worden gelijk getrokken met buurlanden als Duitsland en België, waar helemaal geen stikstofprobleem bestaat. We moeten stoppen met wensnatuur te willen creëren en boeren aan te wijzen als boosdoeners die het ‘natuurlijke’ Nederlandse landschap hebben verwoest. BVNL staat pal achter de boeren, zij hebben onze volledige steun en zijn van groot belang voor onze economie, de werkgelegenheid en onze autonome voedselvoorziening. Wybren van Haga: “Minister Van der Wal is geen probleem aan het oplossen, zij is zélf het probleem. BVNL roept de VVD op de stekker uit dit stikstofkabinet te trekken. Dat kan morgen op het VVD-congres geregeld worden. Dan weten we of de VVD niet alleen roept voor bühne, maar ook daadwerkelijk een streep trekt: tot hier en niet verder!” De Nederlandse agrarische industrie is de meest duurzame en innovatieve ter wereld. Het is onbespreekbaar dat deze verloren gaat. BVNL wil realistisch beleid en Nederland van het slot.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.