BVNL roept VVD op om de stekker uit het stikstofkabinet te trekken

Er is veel te doen om het zogenaamde ‘verzet’ binnen de VVD tegen het stikstofbeleid van het kabinet. BVNL vindt het vooral een hoop geblaat en weinig wol. Tenslotte is het de eigen minister die de agrarische sector wil slopen.

Geen woorden, maar daden
“Allemaal leuk en aardig, die verontwaardiging en kritiek binnen de VVD, maar waar blijven na al die mooie woorden dan de daden?” vraagt Wybren van Haga zich af. “Het is VVD-minister Van der Wal die de landbouweconomie de nek om wil draaien met absurde regels en restricties. Het is onder andere de VVD die 25 miljard euro gereserveerd heeft voor het aanpakken van de hoax die stikstof heet. Met dat geld worden boeren verleid om te stoppen, worden bedrijven verplaatst, of kan de overheid boeren onteigenen. Totaal onaanvaardbaar. Als de VVD zich echt wil verzetten tegen de verwoesting van onze agrarische sector, dan trekt de partij vandaag nog de stekker uit dit stikstofkabinet.”

Hand in eigen boezem
BVNL wijst er al heel lang op dat de zogenaamde stikstofcrisis een klucht van eigen bodem is. De buitenproportionele normen die wij in Nederland hanteren zorgen ervoor dat het hele land inmiddels platgelegd wordt door deze zelfgecreëerde crisis. Boeren worden aangewezen als de grote boze natuurverwoesters, veelal ten onrechte, waardoor onze waardevolle landbouwsector in groot gevaar komt. Deze sector zorgt niet alleen voor onze autonome voedselvoorziening, maar is vooral ook een belangrijke schakel in de Nederlandse economie, waar wij niet zonder kunnen. BVNL zal de agrariërs dan ook met hand en tand blijven verdedigen. De schadelijke gevolgen van het absurde stikstofbeleid worden steeds meer zichtbaar, in steeds meer verschillende sectoren. Het is tijd om een eind te maken aan deze waanzin. De VVD zou er goed aan doen om de hand in eigen boezem te steken en de stikstofbubbel door te prikken.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.