Robert Pestman BVNL-lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen Groningen

Het zittende BVNL-Statenlid Robert Pestman wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 lijsttrekker van BVNL. “Er gebeuren in onze mooie provincie zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Kijk bijvoorbeeld naar de drang en dwang waarmee het kabinet asielzoekers in gemeenten plaatst. Tegelijkertijd wordt er niets gedaan aan de overlast van asielzoekers in Ter Apel, waar diefstal, intimidatie en agressie schering en inslag is. Met BVNL in het provinciehuis is er een krachtig signaal dat roept om een asielstop en dat kiest voor het belang van Groningen”, aldus Pestman.

Klein Koeweit
Pestman mag inmiddels gezien worden als een ervaren politicus die binnen BVNL inmiddels ook meehelpt aan het opleiden van politieke ambtsdragers. “BVNL is een snel groeiende, klassiek liberale partij, die een stem geeft aan werkend Nederland”, aldus Pestman, die zich keert tegen de talrijke windmolens die tegen de wil van de bewoners in de provincie Groningen zijn geplaatst, of nog geplaatst gaan worden. Het verkiezingsprogramma gaat de komende periode met de overige kandidaten worden uitgewerkt. BVNL zoekt daarbij nog kandidaten. Pestman heeft ook de discussie over het opnieuw produceren van Gronings gas op de agenda gezet. “Uit een enquête is gebleken dat een meerderheid van de Groningers bereid is de gaskraan verder open te zetten om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. Dat is precies wat BVNL wil. Maar dan wel veilig en middels een Gronings Gasfonds moeten de revenu’s van Klein Koeweit ook terugvloeien naar Groningen: volledige compensatie, grootschalige investeringen in de provincie en een energierekening die voor Groningers gratis tot nihil wordt. Met een voor Groningen goed energiebeleid, kunnen we Groningse bedrijven, zoals aluminiumfabriek Aldel, wél in de benen houden. Het zou een  schande zijn als dat bedrijf in de steek wordt gelaten.”

Gronings belang voorop
BVNL ziet in de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven een aanjager voor de werkgelegenheid. 
Pestman: “Rutte heeft dat ons ooit beloofd, maar zonder plan om Groningers optimaal te laten meeprofiteren. Dat Groningse belang moet wel steevast op plek één, twee en drie staan.” BVNL wil de N33 richting Eemshaven verbreden. Dat staat door andere projecten onder druk, maar verbreding is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de Eemshaven en moet doorgang vinden. Ook wil Pestman investeren in het voorzieningenniveau. “Zeker in oost-Groningen is het openbaar vervoer ver onder de maat en moeten we zorgdragen dat er in de dorpskernen winkel-, zorg- en pinvoorzieningen blijven.”

Daarnaast moet Groningen zich verre houden van het invoeren van de door het kabinet opgelegde ridicule stiksofmaatregelen. Wybren van Haga reageert enthousiast op de kandidaatstelling van Pestman. “Robert heeft zijn sporen verdiend in de politiek en weet als inwoner van Groningen en ervaren Statenlid de weg in Groningen. Wij gaan ervan uit dat we met zijn aanstelling als lijsttrekker nog meer toppers van kandidaten zullen vinden.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.