NIEUWS

BVNL-Kamerlid Wybren van Haga zal er morgen bij het debat Luchtvaart per motie voor pleiten om af te zien van het krimpbesluit Schiphol. "De Minister gebruikt achterhaalde cijfers, voor onwenselijke krimp van de luchthaven."

Tweede Kamerlid Wybren van Haga verzet zich tegen het voorstel dat BBB-leider Caroline van der Plas vandaag deed tijdens het debat over de Spreidingswet, om asielzoekers te huisvesten op vliegveld Lelystad.

Om de woningcrisis in Nederland te bezweren is minder ingrijpen, minder overheid, en meer marktwerking nodig. Dat betekent starten met bouwen, eigendomsrecht respecteren en geen regulering van de middenhuur. Daarmee herstellen we de balans en komen we tot duurzame oplossingen voor de woningmarkt.

VVD-Partijleider Dilan Yeşilgöz liet recent weten niet uit te sluiten dat IS-mannen terug naar Nederland worden gehaald om hier te worden berecht. BVNL vindt dit onbegrijpelijk en onverantwoord en wijst op de grote gevaren voor onze samenleving.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga zal bij de Algemeen Politieke Beschouwingen pleiten voor het afschaffen van de erf- en schenkbelasting. "Nederland kent binnen Europa één van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen, onder andere omdat er in Nederland erf- en schenkbelasting moet worden betaald", aldus Van Haga, die erop wijst dat 25 procent van de Nederlandse familiebedrijven de overdracht op de volgende generatie niet kan betalen.

BVNL pleit voor het behoud van een volwaardig Parkstad Ziekenhuis in Heerlen. In 2030 dreigt het Heerlense ziekenhuis alle bedden voor opnames en de spoedeisende hulp kwijt te raken. Het huidige Zuyderland is verouderd, en het ziekenhuisbestuur vraagt zich af of er voor de komende 40 jaar wel een volwaardig nieuw gebouw nodig is met honderden bedden.

In het BVNL-verkiezingsprogramma 'Nederland Voorop en Vooruit', zet Belang van Nederland zich in voor de belangen van de Indische- en Molukse gemeenschap. Het kabinet moet terugkomen op het be­sluit geen financiële regeling te tref­fen voor Indische en Molukse weduwen van ambtenaren of militairen, die tijdens de Japanse bezetting de Staat dienden.

Gaat de overheid gratis geld uitdelen, dan moet je oppassen. Meestal is het een manier om het eigen falen te maskeren en bovendien is het gewoon andermans geld dat wordt uitgedeeld. Uw geld. “The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money”, zei wijlen Margaret Thatcher ooit al treffend. De energietoeslag om energiearmoede te dempen is daar een sprekend voorbeeld van.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga wil weten waarom de Belastingdienst in het omstreden systeem RAM allerlei gevoelige data van burgers verzamelde. Voor een dergelijke schending van de privacy moeten heel goede redenen zijn. BVNL vraagt zich af of dat het geval was.

Henk Krol, nummer twee op de kandidatenlijst van Belang van Nederland staat, werkt aan een terugkeer in de Tweede Kamer en maakt zich grote zorgen over de koopkracht-klap voor gepensioneerden.

Het waarborgen van een degelijk pensioen is een kerntaak van een overheid die het welzijn van haar burgers serieus neemt. De Nederlandse pensioenregeling is ontoereikend en benadeelt veel mensen, die hebben bijgedragen aan de welvaart van ons land. Daarom roept Belang van Nederland op tot een onmiddellijke verhoging van alle pensioenen met 24 procent, gebaseerd op de daadwerkelijke rendementen van pensioenfondsen.

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op nummer 11 van de BVNL-kandidatenlijst staat Rotterdammer Peter van der Velden. Peter is buschauffeur en omarmt het plan van BVNL voor gratis openbaar vervoer voor iedereen.

Het debat over de oversterfte is nog steeds niet gevoerd. Ondertussen blijkt dat Minister Kuipers van VWS cruciale informatie achterhield, voortschrijdend wetenschappelijk inzicht ontkent en publiceert de media berichten die nergens op gebaseerd zijn. BVNL blijft vragen om volledige transparantie en het delen van alle data die nodig is om de oversterfte te kunnen verklaren.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.