NIEUWS

De dreiging van jihadisten groeit, Het is niet de vraag óf Nederland doelwit wordt van een aanslag, maar wanneer. Dit blijkt uit het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, waar de Tweede Kamer vandaag over debatteert.

BVNL wil dat premier Mark Rutte zijn biezen pakt. "Hij heeft stelselmatig geweigerd de Groningsers ...

Het gaat steeds beter met de Nederlandse waterkwaliteit. Na de ooievaar, de bever en de otter keren ook diverse vissoorten, zoals de steur, terug in onze wateren. "De waterkwaliteit verbetert, maar in plaats van daar blij mee te zijn, laten we ons met de Kaderrichtlijn Water (KRW) vangen in een tweede stikstofdossier. Want dat kan de KRW in al haar Europese strengheid, inclusief bijbehorende Brusselse regelzucht en boetedrift, zomaar worden", aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga.

Terwijl de bevolking groeit, er sprake is van vergrijzing en een toenemende zorgvraag, lijkt het erop dat asielzoekers in het lege Tergooi-ziekenhuis in Blaricum gevestigd gaan worden. "Ziekenhuizen ombouwen tot asielwalhalla’s is knettergek" aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die er juist voor pleit om ziekenhuizen met goede zorg en spoedeisende hulpafdelingen open te houden.

Raadslid Gianni Hoovenstat sluit zich met onmiddellijke ingang aan bij de BVNL. Tweede Kamerlid Wybren van Haga is blij met de versterking vanuit Wormerland.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft schoon genoeg van overlastgevende asielzoekers. Qbuzz stopt met lijn 73 volledig terecht drie weken niet op haltes in Ter Apel.

Nadat in mei het Haagse raadslid Ralf Sluijs door Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt beëdigd is beëdigd als commissielid in het Hoogheemraadschap van Delfland, was het vandaag de beurt aan Bauke Westphal. Zij zal namens BVNL het woord voeren over waterkwaliteit en waterkwantiteit.

Ondernemertje pesten lijkt de grootste hobby van dit kabinet. Bakkers, vissers, boeren: allemaal zijn zij slachtoffer van het duurzaamheidsbeleid van dit kabinet. Tijdens het debat over de verduurzaming van het MKB pleit BVNL voor meer steun en minder regels.

Nog steeds is minister Hugo de Jonge niet bereid om openheid te geven over de totstandkoming van de verkoopprijs van Landgoed Paleis Soestdijk. Dit leidt tot grote frustraties bij BVNL, zeker nadat gebleken is dat de grondprijs uitkomt op bijna het dubbele van de verkoopprijs. "Waarom wil de overheid continu informatie achterhouden? Het wordt tijd voor meer openheid van minister De Jonge", zegt Van Haga.

De zorg in de Achterhoek wordt verder afgeschaald. Niet lang geleden werd de kraamafdeling van Gelre Ziekenhuizen in Zutphen gesloten. Nu wil het ziekenhuis per 1 september de Spoedeisende Hulp enkel bemannen in de kantooruren. Dit soort besluiten worden genomen in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, waar onder andere de veiligheidsregio, ziekenhuizen en huisartsen in zitten. Acht gemeenten in de buurt van het Gelre Ziekenhuizen voelen zich onvoldoende gehoord en zouden graag deelnemen aan dit overlegorgaan. Zij worden hierin gesteund door BVNL.

Tien van de twaalf ministeries hebben hun financiële zaken niet op orde, oordeelt de Algemene Rekenkamer. Vooral bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het al jarenlang een regelrechte Janboel. Het jaarverslag was voor het derde jaar op rij niet op tijd af en van 5,6 miljard euro is het niet duidelijk of dit op een verantwoorde wijze is uitgegeven. Voor BVNL reden genoeg om VWS onder verscherpt toezicht te laten plaatsen van minister Kaag (Financiën).

BVNL wil van minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) opheldering over het feit dat Winfried Korver, advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie in Den Bosch, zaterdag als sympathisant van Extinction Rebellion aanwezig was bij hun protest in Den Haag. Opmerkelijk, omdat juist via het OM de politie op de demonstranten is afgestuurd.

Met verbazing heeft BVNL kennisgenomen van het besluit van het Openbaar Ministerie om gisteren op dezelfde dag van de aanhoudingen van 1500 wetsovertredende klimaathooligans van Extinction Rebellion meteen te zeggen dat zij niet verder worden vervolgd.

BVNL heeft de BBB-coalitie in het Hoogheemraadschap Delfland aan een meerderheid geholpen. Hierbij gedogen wij de hoogheemraden die volgende week worden voorgedragen bij de Verenigde Vergadering. "Wij willen een constructieve partij zijn, die bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg gaat", aldus Richard de Mos, fractievoorzitter BVNL-Delfland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.