Ontwapen de jeugd – BVNL vraagt om meer actie tegen wapenbezit onder jongeren

BVNL-Kamerleden Wybren van Haga en Olaf Ephraim willen meer inzet van VVD-minister Yesilgöz om het toenemende wapenbezit onder jongeren te bestrijden. Naar aanleiding van opnieuw verontrustende berichtgeving stellen zij Kamervragen over de veiligheid in Den Haag Zuid-West.

“In armlastig Zuidwest zien we de resultaten van het toenemende wapenbezit onder jongeren. Misdaad- en overlastcijfers zijn uitermate zorgelijk. Jongeren steken elkaar met messen zo groot als halve zwaarden“, aldus Van Haga en Ephraim, naar aanleiding van een steekpartij waarbij een 15-jarige bijna werd doodgestoken en waarvoor een jongen van 13 jaar vastzit.

10-puntenplan
BVNL diende bij de Begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid een 10-puntenplan in om het toenemende wapenbezit onder jongeren een halt toe te roepen. “Ons plan is aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer en daarom moet de minister er zo snel mogelijk mee aan de slag,” vinden beide Kamerleden, die onder meer pleiten voor het invoeren van ‘schoolcops’, een brigade van politieagenten, die scholen onaangekondigd komen controleren op wapen- en drugsbezit. Ook wil BVNL kaalpluk-acties bij wapendragende jongeren. Ouders van minderjarige jongeren die niet meewerken aan het verbeteren van het gedrag van hun kind moeten, naar Rotterdams voorbeeld, worden beboet.

Niet alleen in Den Haag is de situatie zorgelijk. Van Haga en Ephraim: “In andere grote steden zien we eenzelfde tendens. Politiecijfers tonen aan dat het aantal twaalf- tot en met zeventienjarigen dat betrokken is bij een ernstig of fataal geweldsdelict met een steekwapen de afgelopen jaren flink is toegenomen.”

Vragen van BVNL aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake situatie in Den Haag Zuid-West:

1) Bent u bekend met de situatie in Den Haag Zuid-West waar rivaliserende jongeren elkaar zo ernstig bedreigen dat de burgemeester naar aanleiding van een steekpartij een samenscholingsverbod heeft ingesteld?

2) Wat vindt u van het feit dat buurtbewoners politiek en gemeente verwijten de toenemende spanningen te bagatelliseren? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat deze onveilige situatie mede het gevolg is van de mislukte droom van een multiculturele samenleving, daar het vooral migrantenjongeren zijn die zich bewapenen? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Heeft u de laatste cijfers van het toenemende wapenbezit onder jongeren? Zo ja, graag een overzicht van de 20 grootste steden van ons land.

5) Wat gaat u doen om de veiligheid in wijken met weinig sociale cohesie, verloedering, overbewoning, een kwetsbare bevolking, armoede, werkloosheid en schooluitval, te verbeteren? Graag een gedetailleerd, ook hier een plan van aanpak over de 20 grootste steden.

6) Wat is de status van uitvoering van ons aangenomen 10-puntenplan bij de laatste Begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid? Graag een gedetailleerd antwoord mét tijdspad.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.