Stoppen met Gronings gas is enorme fout. BVNL wil direct het Groninger gasveld weer open

Nederland rolt van de ene crisis in de andere. De gevolgen van de energiecrisis raken zowel burgers als bedrijven keihard en het kabinet weigert om werkende maatregelen te nemen om de torenhoge prijzen te drukken. Terwijl wij – letterlijk – bovenop de oplossing zitten.

Politieke blunder
Dat het kabinet burgers en ondernemers deels compenseert voor de exploderende gasprijzen is natuurlijk goed. Maar het is bij lange niet toereikend. Niet alleen is het beloofde bedrag voor veel mensen slechts een doekje voor het bloeden, daarnaast worden er geen constructieve maatregelen getroffen om de gasprijs structureel te drukken. We moeten koste wat het kost van het Russisch gas af en inmiddels heeft Rusland de gaskraan zelf alvast maar dichtgedraaid. Experts luiden de noodklok en waarschuwen voor nog hogere prijzen. Er is geen tijd meer te verliezen, maar in plaats van nu direct het Groninger gasveld weer open te gooien, zoals ook het overgrote deel van Nederland inmiddels wil, stapt het kabinet liever over op duur en schaars LNG. De gasopslagen moeten, naar de bemoeizuchtige EU-maatstaven, verplicht voor minimaal 80 procent gevuld worden, wat miljarden kost. Dit werkt marktontwrichtend en bovendien is het aan Nederland om hierover te bepalen, niet aan de EU. En ondertussen laten we een relatief goedkope oplossing links liggen. De gigantische bel gas die we in onze eigen bodem hebben zitten blijft onaangeroerd. Waarom? Het is BVNL een raadsel, aangezien dat gas veilig en verantwoord naar boven gehaald kan worden en ons land kan voorzien van de leveringszekerheid die wij heel hard nodig hebben. Geen gebruik maken van deze oplossing van eigen bodem zal de boeken ingaan als één van de grootste politieke blunders ooit gemaakt.

Doorn in het oog
Met de juiste kennis kunnen we de juiste keuzes maken. Door de druk in het Groninger gasveld op peil te houden, minimaliseren we de kans op aardbevingen. Het zijn namelijk niet de gaswinningen zelf die zorgen voor het trillen van de aarde, maar de drukvereffening. Met behulp van water- of CO2-injecties kan de bodem worden gestabiliseerd. Een veilig maximum aan gaswinning zorgt er daarnaast voor dat de bewoners van het gebied nauwelijks ergens last van hebben. En eventuele schade die onverhoopt toch optreedt moet natuurlijk snel en royaal worden gecompenseerd. Juist dat laatste is waar de overheid momenteel hopeloos in faalt, door schadeafhandelingen die eindeloos duren en budgetten die geenszins toereikend zijn. Het zijn vooral dit soort zaken die de Groningers een doorn in het oog zijn, maar ook dat is op te lossen met adequaat en kundig handelen.

Gasveld op de waakvlam
Op dit moment importeren wij bijna al ons gas tegen hoge kosten uit het buitenland. Dat is doodzonde, maar vanaf oktober van dit jaar gaat ons gasveld op de waakvlam, om het een jaar later definitief te sluiten. Het is een catastrofaal slechte keuze, waarvoor BVNL het kabinet graag wil behoeden. Wij zijn niet de enigen die de noodklok luiden; er gaan in de samenleving steeds meer geluiden op voor het blijven winnen van gas uit eigen bodem. Duizenden mensen tekenden onze petitie en ook de Mijnraad en oud-bewindspersonen zoals Onno Ruding pleiten voor het heropenen van het Groninger gasveld voor een autonome energievoorziening. In plaats van op een verantwoorde manier gas te winnen en daarmee bovendien ook nog de staatskas te spekken, kiest het kabinet ervoor om miljarden te verspillen. Het is een schandalige, kapitale blunder en de burger en het bedrijfsleven betalen – opnieuw – de prijs.

Nederland bevindt zich op een cruciaal keerpunt en BVNL verzoekt de regering dan ook om niet de verkeerde weg in te slaan. De oplossing voor deze enorme crisis hebben we letterlijk onder onze kont zitten. Het is dus tijd om op te staan en deze schat van eigen bodem als de wiedeweerga op te graven.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.