Vijf-punten ventilatieplan voorkomt een derde coronawinter

Om ervoor te zorgen dat er deze winter geen lockdowns en/of andere coronamaatregelen meer afgekondigd worden, presenteert BVNL een vijf-punten ventilatieplan. Samen met opschaling van de IC’s en een dosis gezond verstand komen we zonder problemen de winter door.

Draconisch beleid
Het coronabeleid van de afgelopen twee jaar is een smet op de Nederlandse geschiedenis. Een enorme faux-pas, met desastreuze gevolgen. Duizenden mensen stierven onnodig, velen raakten getraumatiseerd, leden verlies van en door de maatregelen. Vrijheden en grondrechten werden afgepakt. Massale vaccinatie met een experimenteel vaccin werd de heilige graal. De maatschappelijke en economische gevolgen hiervan stapelen zich op en ondertussen kampen we met onverklaarbare aandoeningen, zoals trombose, reuma en auto-immuunziekten en zelfs met oversterfte. Onze motie om onverklaarbare aandoeningen en overlijdens na coronavaccinatie standaard te melden bij het Lareb werd aangenomen. Wat is daar inmiddels mee gebeurd? Ondertussen wordt er door de minister van VWS alweer voorgesorteerd op een nieuwe coronagolf en bijbehorende maatregelen, misschien zelfs al deze zomer. Maar we hoeven ons niet nog eens te onderwerpen aan dit draconische beleid. BVNL komt met een doelgericht plan.

Tijd om door te pakken
Ventilatie is de sleutel tot het voorkomen van besmettingen. Onze motie voor het verbeteren van het publieke binnenklimaat in Nederland werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. Het is nu tijd om door te pakken. Deze zomer moeten wij gebruiken voor het implementeren van een effectief ventilatieplan, zodat er dit najaar een frisse wind waait door de Nederlandse kantoren, (sport)scholen, cultuurinstellingen, de horeca en andere openbare ruimtes. BVNL presenteert daartoe een praktisch 5-punten ventilatieplan:

1. Zorg dat er CO2-meters komen op alle hoog-risicolocaties. Pak door met het plan voor CO2-meters in alle klaslokalen. Werk samen met de sector bij de uitrol van kwalitatief goede CO2-meters.

2. Geef perspectief: Koppel een goede CO2-waarde aan het vervallen van capaciteitsbeperkingen.

3. Stel een menukaart op per sector, met advies en mogelijkheden om het binnenklimaat te bevorderen bij een slechte CO2-waarde. Ventilatie is altijd de basis en aanvullend zijn er mogelijkheden zoals luchtzuiveringsinstallaties. Ondersteun ondernemers en scholen (met perspectief of financieel) bij de aanschaf van technologie. Alles is tenslotte goedkoper dan sluiten.

4. Versnel de aanpak van scholen met een ongezond binnenklimaat. Werk met voorbeeldgemeenten om te laten zien hoe eenvoudig de luchtkwaliteit te verbeteren is.

5. Start in september een grootscheepse publiekscampagne via TV- en radiospotjes over het belang van CO2-metingen en ventilatie met voorlichting en handige, eenvoudige tips.

Stoppen met saboteren
Daarnaast blijft BVNL hameren op het uitbreiden van de IC-capaciteit. Dat minister Kuipers al heeft aangegeven niet te willen opschalen, is absurd. In vergelijking met onze buurlanden hebben wij een schamel aantal bedden, dus Corona of geen Corona, opschalen is nodig. Inmiddels weten we dat het bij het ministerie van VWS de afgelopen twee jaar geen kwestie was van niet kunnen, maar voornamelijk van niet willen. De boel blijven saboteren is onacceptabel en wij willen dan ook van de minister van VWS weten wat er ondertussen wordt gedaan om de IC capaciteit tot een acceptabel niveau uit te breiden. Onze zieken naar Duitsland moeten rijden, waar ze de zorgketen wel op orde hebben, is niet te verkopen. En dan is er natuurlijk nog het op handen zijnde ‘pandemieverdrag’ van de WHO, dat de macht van deze globalistische gezondheidsorganisatie aanzienlijk uit zou breiden. De amendementen die nu door o.a. Amerika zijn opgesteld om het huidige pandemieverdrag van 2005 aan te passen, breiden de macht van de WHO sterk uit, ten koste van de soevereiniteit van de afzonderlijke landen. De WHO zou dan bijvoorbeeld eenzijdig een noodtoestand kunnen uitroepen. Dit gaat BVNL veel te ver en wij willen dan ook weten hoe het kabinet hier tegenover staat. Wanneer kunnen wij het beloofde kabinetsstandpunt over deze kwestie verwachten?

Een derde coronawinter is niet nodig, als we voortvarend te werk gaan en eindelijk eens maatregelen nemen die wél werken. Laten we deze zomer daar dus voor benutten. Dan krijgen we nooit meer lockdowns, nooit meer een mondkapjesplicht, nooit meer een avondklok, nooit meer 1,5 meter en nooit meer een coronatoegangsbewijs. En voelen de donkere dagen straks een heel stuk lichter.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.