Geen debat over World Health Assembly – parlement zet zichzelf buitenspel

Van 22 tot 28 mei wordt voor de 75ste keer de World Health Assembly gehouden, in Genève. De berichten over wat er bij deze bijeenkomst besproken en besloten wordt zijn verontrustend. BVNL wil opheldering van het kabinet.

Vast in een ongelukkig huwelijk met de WHO
De afgelopen twee jaar zijn er in naam van de volksgezondheid een heleboel dingen gebeurd die bepaald niet gezond waren. Onder de zogenaamd bezielende leiding van de World Health Organization (WHO) ging de wereld grotendeels op slot, voor een virus van een vergelijkbaar gevaar als de griep. We werden massaal en onder hevige drang gevaccineerd en inmiddels worden de (ernstige) gevolgen van dit grootschalige, medische experiment steeds meer zichtbaar. Maar de WHO koerst vrolijk verder op de weg van nog meer wereldwijde gezondheidscontrole. Nieuwe amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling zijn in de maak en bindend als deze eenmaal aangenomen zijn. Maar wat betekent dit voor Nederland? Hebben wij uiteindelijk nog iets te zeggen over onze eigen gezondheid? Of zitten wij straks gevangen in een ongelukkig huwelijk met de WHO? Daar krijgt de term ‘in sickness and in health’ wel een wat minder romantische connotatie door.

Globalistische gezondheidsdictatuur
BVNL is geschrokken van de dwingende manier waarop tijdens de coronacrisis met onze vrijheid en onze gezondheid is gespeeld. Nu lijkt het erop dat deze modus operandi alleen maar verder uitgebreid en zelfs juridisch bindend gaat worden. De Verenigde Staten pleiten voor een zogenaamde ‘Compliance Committee’, die erop toeziet dat alle landen de Internationale Gezondheidsregeling naleven. Een gezondheidspolitie dus. Bovendien willen de VS dat de WHO op termijn eenzijdig kan besluiten of er in landen sprake is van een noodsituatie. Betekent dat dan ook dat de WHO naar aanleiding van die status een land maatregelen zoals lockdowns kan opleggen? Dat zou volstrekt absurd zijn en BVNL is daar dan ook pertinent op tegen. Dit is in strijd met onze parlementaire democratie. De medische soevereiniteit zou niet ondergeschikt moeten zijn aan een globalistische gezondheidsdictatuur.

Machtsverschuiving in de luwte
Bovendien lijkt deze machtsverschuiving in de luwte plaats te vinden, zonder dat daar transparant over wordt gecommuniceerd. BVNL stelde schriftelijke vragen over deze gezondheidsconferentie en kwam tot de conclusie dat de Tweede Kamer helemaal niet is geïnformeerd over alles wat er daar op stapel staat en de ingrijpende zaken waarover besloten zal worden. Wij hebben dan vandaag ook een spoeddebat aangevraagd over de World Health Assembly. Dit verzoek werd helaas verworpen. De Tweede Kamer wordt afgescheept met een ‘verklarende brief’, waarin de bedoelingen van de bijeenkomst in Genève uiteen worden gezet. Een schandalige gang van zaken en een schoffering van onze democratie. Het parlement zet zichzelf hiermee buitenspel. Maar BVNL zal zich te allen tijde blijven verzetten tegen de uitlevering van de Nederlandse soevereiniteit en volksgezondheid aan een ondemocratisch gekozen machthebber.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.