BVNL voor Corona-realisme: betere ventilatie, geen gedwongen vaccinatie

Vandaag praat de Tweede Kamer over de langere termijnaanpak van het coronavirus met verschillende deskundigen, waaronder Maurice de Hond en Agnes Kant. BVNL blijft pal staan voor ‘coronarealisme’: geen dystopische, nutteloze maatregelen, maar beleid op basis van feiten, in plaats van paniek.

Hallucinante tijd
Twee jaar lang hebben we in een nachtmerrie geleefd. Twee jaar lang werden ons grondrechten en vrijheden afhandig gemaakt, onder het mom het ‘platslaan’ van een ‘levensgevaarlijk’ virus, waar het grootste deel van de bevolking nauwelijks ziek van wordt en wat bovendien niet uit te roeien valt. Het is een hallucinante tijd geweest, die de hele samenleving immense schade heeft berokkend. Nu de mist van de afgelopen twee jaar enigszins begint op te trekken en we achterblijven met de rokende puinhopen die het coronabeleid heeft achtergelaten, kan er maar één conclusie zijn: dit nooit meer. En dat hoeft ook niet. Omdat het anders kan. En überhaupt nooit nodig is geweest.

Feiten in plaats van fictie
Desondanks heeft minister Ernst Kuipers van VWS al laten doorschemeren dat er in het najaar misschien wel weer harde maatregelen nodig zijn, ‘als het met het coronavirus weer uit de hand loopt.’ BVNL verzoekt het kabinet met klem niet over te gaan tot een herhaling van zetten, maar te kijken naar wat wél écht werkt. Ventilatie bijvoorbeeld. De wetenschap is het er inmiddels over eens dat het adequaat ventileren van binnenruimtes zorgt voor minder verspreiding van het virus. Maurice de Hond heeft hier herhaaldelijk voor gepleit. Het is tijd dat ook de politiek zich gaat bedienen van feiten, in plaats van van fictie en werk gaat maken van het implementeren van goede ventilatiesystemen in publieke binnenruimtes, zoals scholen, kantoren, zorginstellingen en cultuur- en uitgaanslocaties. Dit vergt wat tijd, moeite en meer onderzoek, maar hoe sneller we daarmee beginnen, hoe beter. Dus waar wachten we nog op?

Vaccinatieschade
En dan het heilig verklaarde vaccineren. Nieuwe boosterrondes worden alweer aangekondigd. Bijzonder, aangezien inmiddels duidelijk is dat de vaccinaties maar zeer beperkt en bovendien zeer kort iets van bescherming lijken te bieden. Ondertussen stapelen de (ernstige) bijwerkingen zich op en moet daarbij in ogenschouw genomen worden dat maar een klein deel van die bijwerkingen daadwerkelijk wordt gemeld. De vaccinatieschade is dus naar alle waarschijnlijkheid vele malen groter dan tot nu toe bekend is en dan hebben we het nog niet eens over de effecten op de langere termijn, die pas de komende jaren zichtbaar zullen worden. BVNL wil van Agnes Kant, directeur van het bijwerkingencentrum Lareb, weten wat zij vindt van alle meldingen die nu al zijn gedaan. Is zij van mening dat de uitrol van het vaccinatieprogramma verantwoord was? Is er iets veranderd aan de vaccinatiestrategie naar aanleiding van de meldingen die zijn gedaan en zo ja, wat dan? Wordt er de komende tijd diepgravend onderzoek gedaan naar de bijwerkingen die worden gemeld? BVNL maakt zich nog steeds grote zorgen over de potentiële gevolgen van deze overhaaste vaccinatiecampagne. De dwang en drang die daarmee gepaard is gegaan mag dan ook absoluut niet meer worden ingezet. Daarnaast wil BVNL gedegen onderzoek naar en volledige transparantie over de bijwerkingen van de coronavaccinaties.

De zomer moet weliswaar nog beginnen, maar voor we het weten staat de herfst alweer voor de deur. Nederland geniet van de herwonnen vrijheid die nooit verloren had mogen gaan, maar BVNL is er niet gerust op dat ons deze vrijheid niet opnieuw zal worden afgepakt. Wij zullen deze dus ook met hand en tand verdedigen. Corona gaat niet meer weg en dat hoeft ook niet. Als wij er realistisch mee omgaan en maatregelen treffen die daadwerkelijk nut hebben, hoeven we nooit meer gegijzeld te worden door een stelletje virusfanaten, die graag paniekvoetbal spelen. Laten we Nederland dus voor eens en voor altijd van het slot halen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.