Honderduizenden mensen steunen plannen van BVNL

Het afgelopen jaar is BVNL als splinternieuwe partij, met een fractie van drie Kamerleden, voor u aan de slag gegaan. En met resultaat. Op social media zijn we de grootste partij, we kwamen in meerdere gemeenteraden te zitten, we zullen gaan verrassen bij de Provinciale Statenverkiezingen en onze plannen slaan aan. BVNL gaat op volle kracht vooruit!

Onze petitie ‘Stop coronadiscriminatie’ werd bijna 268.000 keer getekend. Wij blijven bovenop het coronadossier zitten. Nooit meer een lockdown en weg met de QR-code. Onlangs werd ons ventilatieplan in de Tweede Kamer aangenomen. 

Het burgerinitiatief ‘Opschalen Zorg’ werd 50.000 keer getekend. Hier roept bedrijfsarts Paanakker op om te investeren in het opschalen van de ic-capaciteit, zowel in het aantal bedden als het aantal verpleegkundigen. 

Ook het sluiten van ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen moet stoppen. Het burgerinitiatief ligt nu ter beoordeling voor bij de commissie, die besluit of het burgerinitiatief aan de Kamercommissie kan worden aangeboden voor behandeling in de Tweede Kamer. Binnenkort volgt hierover meer informatie. 

Samen met topmodel Kim Feenstra is BVNL een petitie gestart om zedendelinquenten beter te monitoren. Op dit moment is de petitie 62.500 keer getekend. BVNL werkt aan een initiatiefnota om de samenleving beter te beschermen tegen zedendelinquenten.

De petitie om de gasproductie in Groningen op te starten teneinde de energiecrisis te bestrijden is bijna 14.000 keer getekend. In diverse debatten heeft BVNL hiervoor gepleit. Helaas nog zonder resultaat. Maar mede dankzij onze druk mogen de kolencentrales – die in ons land enorm schoon zijn – weer produceren, om enorme stijgingen in energiekosten te voorkomen. We zullen blijven hameren op een hernieuwde gasproductie in Groningen. Uw handtekening helpt daarbij. 

Onze oproep om bevolkingsgroei als gevolg van migratie te remmen kon al op meer dan 16.000 handtekeningen rekenen. De ongebreidelde immigratie raakt alle dossiers. Boeren die van hun land weg moeten, de verzorgingsstaat die onder druk staat, Schiphol dat moet inkrimpen, het verdwijnen van sociale cohesie en de opvangcrisis. Tijd voor immigratiebeperkende maatregelen. Teken daarom snel de petitie!

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.