Stop de Europese sneltrein – Nederland moet uitstappen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de plannen en de koers van de Europese Unie. De EU is hard op weg zich te ontwikkelen tot een totalitair monster. Nog even en Nederland bestaat niet meer.

Grijpgrage, Europese vingers
Is Nederland binnenkort een Europese provincie, in plaats van een autonoom land? Wat ooit begon als een orgaan dat de democratie, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat in verschillende soevereine landen moest bewaken en faciliteren, ontpopt zich de laatste jaren steeds meer als een machtsbeluste dictator, wiens grijpgrage vingers steeds dieper in de pap van vele landen roeren. BVNL ziet in de steeds verdergaande Europese bemoeienis met Nederland een groot gevaar voor onze onafhankelijkheid. Ons land moet geen vazal worden van een almachtige Europese heerser, die ons gouden bergen belooft. Maar ons kabinet lijkt blind te geloven in het Europese sprookje.

Oorlogje spelen
Wat betreft de Oekraïne blijft het standpunt van BVNL ongewijzigd. Wij veroordelen de Russische inval scherp. Maar zowel het Russische, als het Oekraïense volk wil deze oorlog niet. Sancties hebben nog nooit gezorgd voor het bedaren van de gemoederen in een oorlog en treffen bovendien alleen de Russische burgers. De oorlogstaal die ons kabinet uitslaat, draagt ook niet bij aan een vreedzame oplossing. Het zorgt slechts voor discriminatie van onschuldige, Russische burgers. Oorlogje spelen terwijl je zelf nog nooit een kogel hebt afgevuurd en niet bereid bent om zelf te sterven voor Oekraïne, is een riskante gotspe. BVNL blijft dan ook pleiten voor diplomatieke acties.

Europees leger
Onze krijgsmacht is nauwelijks in staat onze eigen landsgrenzen te verdedigen, maar er komt wel een Europees leger. 5000 Militairen moeten op stel en sprong ingezet kunnen worden in noodsituaties. Hoeveel Nederlandse militairen gaan deel uitmaken van deze zogenaamde ‘flitsmacht’? BVNL herinnert het kabinet graag aan het personeelstekort bij onze krijgsmacht. Het lijkt ons evident dat die niet nog verder moet worden uitgehold. Er worden projecten gestart voor permanente samenwerking van nationale legers en er komt een zogenaamde Europese Vredesfaciliteit, die niet-EU landen militaire steun moet gaan verschaffen. Betekent dit dat Nederland straks niets meer te zeggen heeft over onze eigen militairen; wie waarvoor wordt ingezet en waarom? BVNL wil onze jongens en meiden niet gedwongen moeten ‘uitlenen’ voor missies waar wij helemaal niets mee te maken moeten willen hebben. Oorlogen in gerommeld worden die niet de onze zijn, is onacceptabel. En wie gaat dat betalen? De miljarden voor het Europees defensiebudget vliegen ons om de oren. Of liever gezegd, uit de zakken. Waarom moet de burger opdraaien voor militaire uitgaven op Europees niveau, terwijl zijn belastingcenten nooit ten goede zijn gekomen aan de veiligheid van ons eigen land? Dat getuigt wat BVNL betreft van weinig strategie op budgettair gebied.

Geen gezondheid, maar controle
Hoewel er in Nederland veel bezwaar is tegen het Europees Digitaal Covid Certificaat en een groot deel van de Tweede Kamer zich daar onlangs fel tegen uitsprak, blijkt de Raad van de EU al akkoord te zijn gegaan met deze ‘gezondheidspas’ en wordt er een overkoepelend pandemieverdrag voorbereid. Er is een ambtenaar van het ministerie van VWS aangewezen om over dit verdrag te onderhandelen. Hoe valt dat te rijmen met de bezwaren van de volksvertegenwoordiging? Als dit verdrag eenmaal is vastgesteld, in hoeverre kan Nederland dan nog zelf beleid voeren? Volgens premier Rutte moet een ‘lappendeken aan nationale maatregelen’ voorkomen worden en is een Europese aanpak daarom essentieel. BVNL maakt hier ernstig bezwaar tegen. BVNL wil van de premier de toezegging dat hij krachtig bezwaar zal maken tegen een juridisch bindend verdrag.

Inmiddels geeft het ministerie van VWS de Nederlandse burgers al het advies om een niet-noodzakelijke prik te nemen, om te kunnen reizen. Het is absurd dat er een Europese coronapas wordt doorgedrukt, terwijl daar volstrekt geen noodzaak voor is en er bovendien niemand op zit te wachten. De EU verloochent hiermee haar eigen waarden. Tenslotte is er van vrij verkeer tussen de lidstaten geenszins sprake meer, als je daarvoor een QR-code moet overleggen. Daarnaast is de vraag: wat wordt er in de toekomst nog meer allemaal vastgelegd in dit digitale paspoort? Moet straks je hele doopceel worden gelicht, wil je je überhaupt nog door Europa kunnen bewegen? Dat heeft weinig meer met gezondheid te maken, maar alles met controle.

De Europese sneltrein dendert door, maar BVNL trekt aan de noodrem. Het is tijd voor Nederland om uit te stappen. De EU mag dan op ramkoers zijn, wij moeten rechtsomkeert maken en onze eigen koers gaan varen. In het belang van een soeverein Nederland.

Lees hier de spreektekst van Wybren van Haga in het debat.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.