BVNL: “Een Haarlems NEE tegen betaald parkeren, is een NEE tegen elitair college!” 

BVNL fractievoorzitter Joey Rademaker spreekt na een Haarlems NEE tegen betaald parkeren van een historisch moment: “Dit is een overwinning voor elke Haarlemmer die verandering wil zien. Wij hebben de krachten van de stad gemobiliseerd en laten zien dat Haarlem niet langer het speelveld is van een dwangmatige bakfietselite, die onze gemeenschap al te lang heeft gedomineerd. De NEE tegen betaald parkeren, is een NEE tegen dit het college van burgemeester en wethouders.”

Papierversnipperaar
Nu het volk heeft gesproken moeten de plannen voor het uitbreiden van betaald parkeren direct door de papierversnipperaar. “Zo wordt er toch nog wat goeds met al die linkse autohatende plannen gedaan”, aldus Rademake,r die eerder vandaag ook heeft gepleit voor een Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid van het invoeren van betaald parkeren. “BVNL is nog lang niet klaar met het aanpakken van dit college.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.