BVNL doet klemmende oproep: ‘Stem vandaag tegen betaald parkeren!’

Vandaag mag Haarlem, in een zwaar bevochten raadgevend referendum, voor- of tegen betaald parkeren stemmen. “BVNL doet een klemmende oproep aan Haarlemmers om vandaag een stevig signaal tegen zoveel autohaat af te geven. Ga stemmen!” zegt gemeenteraadslid Joey Rademaker.

Onrechtmatig 
Rademaker vindt het uitbreiden van betaald parkeren een duur en onzalig plan is. “Daarnaast wil BVNL weten of al dat betaald parkeren wel rechtmatig is. Eerder bleek uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer dat de gemeente Rotterdam in een groot deel van de stad betaald parkeren heeft ingevoerd terwijl dat niet echt nodig was. In haar rapport ‘Parkeren herwaarderen. Effecten, kosten en baten van betaald parkeren’ werd duidelijk dat het invoeren van betaald parkeren ‘op oneigenlijke gronden’ is gebeurd. De parkeerdruk was helemaal niet zo hoog en in sommige gebieden was de daling van de parkeerdruk ook na de maatregel beperkt”, aldus Rademaker, die wil dat er een soortgelijk Rekenkamer-onderzoek komt naar de uitbreiding van het betaald parkeren in Haarlem. “Want als het college de boel voor de gek houdt en invoering van betaald parkeren onrechtmatig is, dan dient dit, ongeacht de uitkomst van het referendum van vandaag, direct te worden hersteld.” 

Afschaffen 
Ook over de verschuiving van het straatparkeren naar parkeren in garages bleek het Rotterdamse college geen zicht te hebben of dit doel met betaald parkeren werd bereikt. “Systematische en periodieke monitoring ontbreekt, volgens de Rotterdamse Rekenkamer. Hoe zit dat in onze stad? De Rekenkamer in Rotterdam adviseerde ook om een actuele kadernota voor het parkeerbeleid op te stellen en om de afschaffing of herziening van betaald parkeren in bepaalde gebieden te overwegen. Dat zijn zaken die ook uit een Haarlems Rekenkameronderzoek kunnen komen”, vindt Rademaker, die erop wijst dat Haarlemse automobilisten deze maatregel hard in hun portemonnee zullen voelen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.