BVNL roept op tot grondig onderzoek naar uitbraak Blauwtongvirus

Wybren Van Haga: “Tienduizenden gestorven schapen en koeien, een onaanvaardbaar dierenleed met significante economische schade!” 

De uitbraak van het Blauwtongvirus heeft in Nederland enorme schade aangericht aan agrarische ondernemingen en de economie en daarnaast ontzettend veel dierenleed veroorzaakt. BVNL deed een eerste onderzoek, in samenwerking met verschillende onderzoekers en mogelijk gemaakt door ons wetenschappelijk bureau Da Vinci. Ook stelden wij meermaals Kamervragen, maar kregen we nul op het rekest. Toch blijven wij ons hard maken voor goed, onafhankelijk onderzoek. BVNL start daarvoor een petitie.

Nederland is in het najaar van 2023 voor de tweede maal in deze eeuw geconfronteerd met een ernstige uitbraak van het Blauwtongvirus, een ziekte bij herkauwers. “Het Blauwtongvirus heeft tienduizenden gestorven schapen en koeien opgeleverd. Naast onaanvaardbaar dierenleed, heeft het Blauwtongvirus ook significante economische schade tot gevolg. Dit heeft niet alleen de veehouderijsector zwaar getroffen, maar ook een bredere impact gehad op onze gemeenschappen en het milieu”, aldus BVNL-partijleider Wybren van Haga, die ernstige zorgen heeft over het mogelijke verband tussen de snelle verspreiding van het Blauwtongvirus en het beheer van natte plaatsen en stilstaand water in onze agrarische gebieden. “We hebben nog steeds geen antwoorden op de Kamervragen die BVNL over dit onderwerp stelde. Ook namen we zelf, mogelijk gemaakt door het wetenschappelijk bureau Da Vinci, het initiatief voor een eerste onderzoek. Om de druk op het kabinet op te voeren, zijn we nu een petitie gestart met de oproep voor een uitgebreider, onafhankelijk onderzoek naar de Blauwtongvirus-uitbraak in relatie tot natte plaatsen en afvalwaterbeheer.”

Heroverweging beleid
BVNL-coördinator Waterschappen, Willy Verweij, die zelf een agrarische achtergrond heeft, stelt duidelijke eisen. “We willen een onafhankelijk onderzoek naar de invloed van vernatting van veenweide en het beheer van natte plaatsen op de verspreiding van het Blauwtongvirus. Ook willen we duidelijkheid over de vraag of bestaande beheersmaatregelen adequaat zijn en wat hun rol kan zijn geweest bij de verspreiding van het virus”, aldus Verweij, die vindt dat er een heroverweging van het huidige en nieuwe beleid moet komen, waardoor er meer natte plaatsen met stilstaand water gevormd worden, met als doel het risico op toekomstige uitbraken van muggen en knutten te minimaliseren. In het belang van dieren en mensen, in het belang van de volksgezondheid, in het Belang van Nederland.

Teken hier de petitie.
Lees hier en hier de Kamervragen van BVNL.
Lees hier het onderzoek van het wetenschappelijk bureau Da Vinci.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.