Oproep voor een grondig onderzoek naar blauwtongvirus-uitbraak in verband met natte plaatsen en afvalwaterbeheer

Aan alle betrokken Nederlanders,

Nederland is in het najaar van 2023 voor de tweede maal in deze eeuw geconfronteerd met een ernstige uitbraak van blauwtong, een ernstige infectieziekte bij herkauwers, veroorzaakt door het blauwtongvirus [BTV] . Met tienduizenden gestorven schapen en koeien, wat onaanvaardbaar dierenleed en significante economische schade tot gevolg heeft. Dit heeft niet alleen de veehouderijsector zwaar getroffen, maar ook een bredere impact gehad op onze gemeenschappen en het milieu. 

Er zijn ernstige zorgen gerezen over de mogelijke verbanden tussen deze snelle verspreiding van het blauwtongvirus en de beheerpraktijken van natte plaatsen en stilstaand water in onze agrarische gebieden. Hoewel verantwoordelijke overheidsorganisaties o.l.v. Minister Piet Adema onderzoeken hebben gedaan naar de oorzaken van het ontstaan van de uitbraak en de enorme snelle verspreiding, vinden wij dat onvoldoende diepgaand én breed naar de oorzaken is gekeken. Deskundigen suggereren dat stilstaand water en slecht beheerde natte plaatsen kunnen bijdragen aan de verspreiding van ziekten, zoals bijvoorbeeld blauwtong. We willen en kunnen ons niet neerleggen bij gedane uitspraken dat bepaalde kwesties niet meer zijn te achterhalen of dat bepaalde suggesties zonder enige onderbouwing worden weggezet als onwaarschijnlijk, niet relevant of zelfs als onzin worden bestempeld. 

Centrale vragen zijn: 

– Waarom is de uitbraak in een heel geconcentreerd gebied in het centrale deel van Nederland uitgebroken, terwijl in de directe naburige landen niets aan de hand was?  

In welke mate kan een lange afstand import van besmette knutten inclusief hun eventuele eitjes als enige bekende vectoren van het Blauwtongvirus bij deze puntuitbraak een rol hebben gespeeld? 

– Hoe is het mogelijk dat in een ongekend korte tijd de uitbraak zich over zulke grote afstand heeft verspreid?  

In welke mate spelen het natte natuurbeleid en de vernatting van veenweiden vanuit het klimaatbeleid daarin een onvoorziene rol? 

– Waarom verloopt de huidige uitbraak zo veel ernstiger dan die van 2006-2008? Welke eerdere lessen zijn door de Nederlandse autoriteiten in de huidige uitbraak meegenomen?  

– In welke mate en onder welke voorwaarden is het met een spoedprocedure goedgekeurde vaccin in staat om de te verwachte heropleving van het  blauwtongvirus in de komende maanden te beteugelen?  

Hoe zeker is het dat deze beschermingsstrategie zonder nadelige gevolgen is voor de gezondheid van voor Blauwtongvirus kwetsbare dieren?  

Welke invloed kan deze grootschalige vaccinatie hebben voor de gezondheid van de burgers als consument van (melk)veeproducten? 

Wat zijn de risico’s voor mensen van wie hun immuunsysteem door bijvoorbeeld Covid en Ziekte van Lyme al ernstig is verzwakt? 

 

Om op al deze vragen antwoord te krijgen, eisen wij:  

– Een onafhankelijk onderzoek naar de invloed van vernatting van veenweide en het beheer van natte plaatsen op de verspreiding van het blauwtongvirus. 

– Duidelijkheid over de vraag of bestaande beheersmaatregelen adequaat zijn en wat hun rol kan zijn geweest bij de verspreiding van het blauwtongvirus. 

– Heroverweging van het huidige en nieuwe beleid, waardoor er meer natte plaatsen met stilstaand water gevormd worden, met als doel het risico op toekomstige uitbraken van muggen en knutten te minimaliseren. 

 

Hoe kunt u helpen?  

 

– Onderteken deze petitie om steun te tonen voor dringend onderzoek. 

– Doneer aan ons initiatief om de benodigde fondsen te werven voor onafhankelijk onderzoek. 

– Deel uw kennis of expertise als dit van toepassing is op waterbeheer en de gezondheid van vee. 

Door BVNL zijn aan de vooravond van de Tweede Kamer verkiezingen indringende vragen gesteld aan minister Adema, maar daarop zijn tot op heden geen antwoorden gegeven. Initiatieven zijn gaande om het debat over deze belangrijke kwestie alsnog aan te zwengelen. Daarom is deze petitie erop gericht om de noodzaak tot verdergaand onderzoek en echte antwoorden kracht bij te zetten door te vragen om jullie steun. Dit onderzoek is essentieel om de exacte oorzaken van de verspreiding van het blauwtongvirus te identificeren en om toekomstige uitbraken door muggen en knutten effectiever te voorkomen.  

Uw steun aan deze petitie zal helpen om de nodige aandacht te vestigen op kritieke kwesties van milieu- en dierenwelzijn. 

Samen kunnen we streven naar beter beleid dat de gezondheid van onze dieren en de veiligheid van onze agrarische gemeenschappen garandeert. 

 

"*" geeft vereiste velden aan

*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.