BVNL pleit voor het ontzien van de burger in begrotingsgesprek met Rutte en Kaag

In een constructief gesprek met premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag van Financiën hebben Wybren van Haga en Olaf Ephraim aangegeven dat het kabinet de rekening van het beleid niet langer bij de Nederlandse burger moet leggen.

Van Haga en Ephraim wezen nadrukkelijk op de geldverslindende klimaat- en stikstofplannen die alleen maar problemen zullen opleveren. “Vooropgesteld, het was een constructief en prettig gesprek. Meer gesprekken tussen bewindspersonen en politieke partijen zouden wij in de toekomst toejuichen. Het kweekt wederzijds begrip en er is inhoudelijke discussie. Wat wij vooral belangrijk vinden, is dat de rekening van het kabinetsbeleid niet langer bij de Nederlandse burger moet worden gelegd. Neem de stikstofhoax, die niet alleen de bouw van broodnodige woningen in de weg staat, maar ook als reden wordt opgevoerd om hardwerkende boeren van hun land te verjagen,” aldus Van Haga en Ephraim.

Bevolkingsgroei
BVNL stelde ook de gevolgen van aanhoudende bevolkingsgroei aan de kaak. Van Haga: “Met de oproep van de Arbeidsinspectie om te komen tot een rigoureuze stop op het aantrekken van arbeidsmigranten en een koers waarin de bevolking niet verder groeit is er eindelijk steun voor het standpunt van BVNL om bevolkingsgroei af te remmen.” Onlangs startte BVNL een petitie om de bevolkingsgroei te remmen en het EU-migratieplan te stoppen.

Gronings gas
Ook hebben beide Kamerleden Rutte en Kaag opgeroepen om de gasproductie in Groningen zo snel mogelijk weer op te starten. “De torenhoge energierekening wordt een groot probleem. Er is meer en meer energiearmoede onder particulieren en er zijn steeds meer MKB-ers die als gevolg van de stijgende gasprijs in de knel komen met hun bedrijfsvoering. Onaanvaardbaar als er 600 miljard kubieke meter gas in de Groninger velden zit,” vindt Van Haga, die meer dan 13.000 steunbetuigingen heeft voor het opstarten van de gasproductie. Uit een peiling van opiniemaker Maurice de Hond bleek 75% van de Nederlanders voor het hernieuwd produceren van Gronings gas. “We kunnen Gronings gas blijven produceren op een veilige manier, door het toepassen van waterinjectie in combinatie met ruimhartige compensatie van de Groningers.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.