Totale chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel illustreert noodzaak rem op bevolkingsgroei

Wybren van Haga wil opheldering over de asielzoekers die in Ter Apel dinsdagnacht urenlang op een grasveld hebben moeten slapen. “Staatssecretaris Van der Burg is regie compleet kwijt,” aldus Van Haga. “Dit soort taferelen zijn onacceptabel.”

Absorptievermogen bereikt
Met stoom en kokend water is uiteindelijk na middernacht een plek de asielzoekers gevonden in de wachtruimtes en kantoren van de IND. Van Haga: “Staatssecretaris Van der Burg blijft maar inzetten op de komst van meer en meer asielzoekers, maar de beste man heeft geen idee waar hij ze moet huisvesten. Het adsorptievermogen van wat wij kunnen opvangen is gewoon bereikt. Er moeten immigratiebeperkende maatregelen worden genomen willen we Nederland leefbaar houden.”

Ziende blind en horende doof
BVNL wijst op de gegevens van het CBS, waaruit blijkt dat er in het eerste kwartaal van 2022 maar liefst 50.000 nieuwkomers naar ons land zijn gekomen. “Geografen waarschuwen ons dat deze aanhoudende bevolkingsgroei Nederland zal ontwrichten, maar staatssecretaris Van der Burg lijkt ziende blind en horende doof, met mensonterende situaties zoals bij Ter Apel tot gevolg,” aldus Van Haga.

BVNL wil dat opvang van vluchtelingen zoveel mogelijk binnen de eigen regio plaatsvindt. “Daar willen we ook financieel voor aan de lat staan, maar naast Oekraïners ook nog eens de halve wereld als vluchteling opvangen is een heilloze en bovendien onverantwoordelijke weg. We moeten inzetten op het remmen van de bevolkingsgroei die door migratie wordt aangejaagd.” BVNL startte daarvoor onlangs een petitie.

Vragen van Wybren Van Haga aan de staatssecretaris van asiel inzake de chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel:

1) Deelt u de mening dat de crisisopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dinsdagavond een dieptepunt heeft bereikt, toen tientallen asielzoekers de avond buiten het hek moesten doorbrengen? Zo ja, hoe gaat u buitenslaappraktijken in de nabije voorkomen?

2) Bent u bekend met het feit dat voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio het aanmeldcentrum in Ter Apel onlangs in een interview als ‘ons eigen Lampedusa’ betitelde? Zo ja, wat zegt dat volgens u over het absorptievermogen van de asielopvang, waarvan de voorzitter zegt dat de situatie onverminderd zorgelijk is en om opschaling vraagt? 

3) Wat gaat u doen om asielzoekerscentrum Ter Apel zo te steunen dat situaties als dinsdagavondnet meer voorkomen? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Kunt u duiden uit welke nationaliteiten de 50.000 nieuwkomers bestaan die volgens het CBS het afgelopen kwartaal Nederland zijn binnengekomen?

5) Hoeveel asielzoekers kan Nederland volgens u nog aan? Graag een gedetailleerd antwoord.
 
6) Wat is uw antwoord aan geografen die stellen dat het absorptievermogen van Nederland is bereikt en dat de aanhoudende bevolkingsgroei Nederland ontwricht? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.