BVNL start petitie: rem op bevolkingsgroei, stop migratieplan EU

Nederland gaat gebukt onder de enorme stroom immigranten die jaarlijks ons land binnenkomen. Toch willen het kabinet en de EU de grenzen nog verder openzetten. BVNL start een petitie tegen dat plan. De maat is vol. En ons land ook.

Olifant in de kamer
Als de immigratie blijft zoals in de afgelopen jaren, dan wonen er in 2070 mogelijk 22,5 miljoen mensen in Nederland. Naast het feit dat er geen beleid is op remmende maatregelen inzake bevolkingsgroei, wil de EU de arbeidsmigratie uit landen buiten Europa, zoals Marokko, Tunesiƫ en Egypte, bevorderen. Dat is niet in het belang van Nederland. Sommigen van de asielzoekers in ons land zijn mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld en onveilige situaties in hun thuisland. BVNL sympathiseert met deze mensen en staat achter steun en tijdelijke opvang voor echte vluchtelingen, bij voorkeur in de eigen regio. Maar vele van de asielzoekers in Nederland zijn vooral op zoek naar een beter leven. Door de constante aanwas van mensen van buiten Europa, komt ons land onder steeds grotere druk te staan. Zorg, onderwijs, de woningmarkt, sociale zekerheid en andere voorzieningen worden steeds duurder, steeds minder toegankelijk en van steeds mindere kwaliteit, door de grote hoeveelheid mensen die er gebruik van moeten maken. Tegelijkertijd draagt een aanzienlijk deel van de immigranten weinig tot niets bij aan de economie omdat zij niet werken, terwijl zij wel profiteren van onze voorzieningen. Daarnaast zorgen cultuurverschillen voor sociale onrust en komen onze Nederlandse normen, waarden, gebruiken en tradities steeds verder in het nauw door de dwingende diversiteitscultus van het kabinet. Dit is een groot probleem waar heel veel Nederlanders last van hebben, maar wat nooit benoemd mag worden door het politiek correcte establishment. Maar deze olifant in de kamer is inmiddels zo groot geworden, dat we onze ogen er niet meer voor mogen sluiten.

Utopie
Volgens de EU zal het openstellen van de grenzen het personeelstekort in Nederland oplossen, zorgen voor het verbeteren van onze ‘concurrentiepositie’ en is het goed voor economische groei. Dit is weinig anders dan een utopie. Nog meer migranten van buiten Europa binnenlaten zal ons alleen maar meer kosten dan het oplevert. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de arbeidsparticipatie van niet-Europese migranten schrikbarend laag is. Een rapport van de SER uit 2021 geeft aan dat anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning 90% van de 18 tot 65-jarigen een bijstandsuitkering ontvangt. Ondertussen hebben al deze mensen wel een woning en voorzieningen nodig. Dit gaat ten koste van de Nederlandse bevolking, die in het eigen land in de verdrukking komt. De EU slaat met dit migratieplan de plank ernstig mis.

Nederland gaat kapot aan de enorme stroom immigranten die ons land al jaren overspoelt. Als we ons land willen redden, moeten we nu nee zeggen. Nee tegen nog meer mensen. Solidariteit en barmhartigheid kennen grenzen. En die grenzen zijn al veel te lang – letterlijk en figuurlijk – overschreden.

Daarom start BVNL een petitie tegen het EU-plan ter bevordering van arbeidsmigratie. Ons land heeft meer dan genoeg arbeidspotentieel. We kunnen de verborgen werkloosheid terugdringen, banen die niets bijdragen opheffen, het ziekteverzuim omlaag brengen, het verschil tussen een uitkering en werken vergroten en banen waar een tekort aan is beter betalen. We moeten het opgesloten arbeidspotentieel van het slot halen. De 55-plusser die wel wil, maar geen kans krijgt, de parttimer die meer uren wil en de vele werkloze migranten die wij in Nederland al hebben. Genoeg is genoeg. Er hoeft – en kan – niet nog meer bij.

Teken onze petitie en zeg ook nee tegen nog meer migratie!

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.