BVNL wil debat over passeren gemeenten bij huisvesting asielzoekers

Wybren van Haga reageert furieus op het feit dat het kabinet gemeenten die weigeren om panden aan te wijzen als asielzoekerscentra op een zijspoor zet. Als het aan staatssecretaris Van der Burg en woonminister De Jonge ligt, mag het Rijk straks zélf een bestemmingsplan veranderen om asielopvang mogelijk te maken. Nu is dat nog een taak van de gemeente.

“Het buitenspel zetten van gemeenten is onaanvaardbaar en ondemocratisch”, aldus Van Haga, die direct na het reces een debat heeft aangevraagd over de asielcrisis. “Dat debat had ik al aangevraagd na berichtgeving dat er in 2022 al bijna 200.000 asielzoekers zijn bijgekomen in een land dat piept en kraakt door de ongebreidelde immigratiegolf.”

Dat de twee bewindspersonen nu twee panden van de Rijksoverheid op het oog hebben voor zo’n duizend asielzoekers en daarbij weigerachtige gemeente willen passeren vindt BVNL een absolute no-go. Van Haga: “De bevolking in die gemeenten heeft zich daarvoor nooit uitgesproken bij welke verkiezing dan ook. Bovendien kampen heel veel gemeenten met grote financiële problemen die het Rijk heeft veroorzaakt. Denk daarbij o.a. aan kortingen op het Gemeentefonds en de mislukte decentralisaties, zoals bij de Jeugdzorg, die gaten slaan in de gemeentebegroting. Daardoor moeten gemeenten bezuinigen, de lasten verzwaren en meestal beide doen,” BVNL wijst ook de sociale cohesie en de leefbaarheid die in tal van steden door aanhoudende immigratie ernstig onder druk is komen te staan. 

BVNL pleit voor een immigratiestop, grenscontroles en het opzeggen van het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.